Tillfälligt skoterförbudsområde inom Sarrivuoma sameby

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2024-03-27 om ett tillfälligt skoterförbudsområde under perioden 2024-03-30 till och med 2024-04-15, enligt kartbilaga. Nedan följer beslutet i sin helhet.

Kommunstyrelsens ordförande beslutar

att med stöd av § 3 terrängkörningslag (1975:1313) jämte § 15 terrängkörnings­förordning (1978:594) bevilja Saarivuoma samebys ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde i område under perioden 2024-03-30 till och med 2024-04-15 enligt kartbilaga

att snöskoterförbudet inte ska gälla för personer som avses i 1 § 1 st. 1 - 3 p.

terrängkörningsförordningen (1978:594) och personer som utför uppgifter enligt 1 § 2 st. 3-4 p. terrängkörningsförordningen:

  • Statliga och kommunala tjänstepersoner i tjänsteärende
  • Läkare distriktsköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning
  • Fjällräddningen samt vid räddningstjänst statliga brandkårer eller kommunal organisation för räddningstjänst
  • Transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra jämförliga trängande fall
  • Skotertrafik i samband med renskötsel

att det är tillåtet att färdas på skoterled markerad med skylt Påbjuden skoterled samt Färdstråk markerade på kommunens Skoterförbudskarta.

att Saarivuoma sameby har en skyldighet att meddela om behovet av tillfälligt snöskoterförbudet upphör eller förändras inom förbudsperioden

Här hittar du beslut och karta Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas