Regelverk bromsar Kirunas bredbandsutbyggnad

Enligt regeringens bredbandsstrategi bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Detta mål började Kiruna kommun jobba för att nå efter ett politiskt beslut 2015. I dag står stadsnätet Gironet för mer än 90 procent av alla bredbandsanslutningar i kommunen.

Fler hade kunnat anslutas om det inte varit för Post- och telestyrelsens regelverk, som gör att Kiruna kommun går miste om stöd för utbyggnaden.

Regelverket slår undan fötterna för oss. Sveriges största kommun till ytan har inte möjlighet att bygga ut bredband åt alla invånare på grund av det här. Det blir helt enkelt för dyrt utan stöd av PTS. Det är inte rätt och skapar irritation bland invånarna, säger Kirunas kommunalråd Mats Taaveniku.

Skälet till att PTS inte betalar för utbyggnaden beror på den affärsmodell som Kiruna kommun använder, där alla hushåll ur ett ekonomiskt perspektiv ska kunna fiberansluta sin fastighet. Affärsmodellen är mycket framgångsrik och en hög anslutningsgrad har genererats.

Framgången ligger i att kommunen låter fastighetsägaren betala av anslutningsavgiften under lång tid. Fastighetsägaren betalar en aktiveringsavgift på 2000 kronor samt en löpande nätavgift på 50 kronor per månad. Nätavgiften är till för att täcka anslutningskostnaden samt drift och underhåll. Men kravet från PTS är att anslutningsavgiften ska vara lägst 10000 kronor.

- Vi anser att Gironet uppfyller kravet i och med att pengarna kommer in som en avbetalning under lång tid medan PTS menar att vi inte kvalificerar oss för stödet med hänvisning till den låga anslutningsavgiften. Detta stoppar även andra glesbygdskommuner med liknande affärsmodeller från att bygga ut fiber, säger IT-chefen Daniel Flemström.

Kiruna kommun beviljades i början av året stöd för att bygga ut fibernäten i Idivuoma och Övre Soppero. I samband med den första rapporteringen till PTS i juni framkom att myndigheten inte godkänner Kiruna kommuns affärsmodell.

- Vi har fått medel som nu troligtvis kommer att återkrävas. Därför har vi inte vågat påbörja utbyggnaden i Idivuoma och Övre Soppero. Utan stödet räcker inte pengarna till. PTS bidrag är en viktig framgångsfaktor för fortsatt fiberutbyggnad. Vi kommer naturligtvis att ha fortsatt dialog med dem. Deras uppdrag är ju att möjliggöra utbyggnad i just glesbygd, säger IT-chefen Daniel Flemström.

I PTS uppdrag står det alltså att myndigheten ska ”verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glesbefolkade områden, samt främja att stödet får god geografisk spridning”. Ett uppdrag som inte kommer Kirunas kommuninvånare till godo.

Vi diskrimineras för att vi vill att alla ska ha råd med fiberanslutning. I Kiruna är det mycket långa avstånd mellan byarna och glest mellan husen. Tätbefolkade områden i andra delar av landet, med stor kommersiell uppbackning får stöd, men inte vi. PTS saknar verklighetsförankring. De behöver se över sitt regelverk utifrån sitt uppdrag, säger Mats Taaveniku.

Kommersiella aktörer är ointresserade av att erbjuda bredbandsnät på grund av det bristande kundunderlaget utanför staden. För kommunen innebär det att om medborgarna ska få tillgång till snabbt bredband, måste just kommunen stå för utbyggnaden.

- Fiber är nästan lika mycket värt som vatten och el för oss. Vi vill att alla ska ha tillgång till det. Kiruna är en kommun som med råge uppfyller målgruppen för att få stöd, men som faller på att vi vill att alla som har fastigheter ska ha råd med en fiberanslutning, säger Mats Taaveniku.

För ytterligare upplysningar:
Mats Taaveniku, kommunalråd Kiruna, telefon: 070-3167477, e-post: mats.taaveniku@kiruna.se

Daniel Flemström, IT-chef, telefon: 0980-70316, e-post: daniel.flemstrom@kiruna.se

Det här är Gironet

Kiruna kommuns stadsnät Gironet är en del av kommunens interna IT-avdelning och ligger underställd kommunledningsförvaltningen. Stadsnätet drivs därmed inte med vinstkrav, utan är en möjliggörare för medborgarna att leva, verka och bo i Kiruna kommun.

Läs mer på gironet.se

Fiber i Sveriges till ytan största kommun

Med sina 19 447 kvadratkilometer är Kiruna kommun lika stort som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. I Kiruna kommun har de 23 000 invånarna nästan en kvadratkilometer per person att husera på. Ungefär 18 000 bor i centralorten och resten är fördelade på 50-talet byar.

De långa avstånden i kommunen gör att fiberanslutning av hushållen är en förutsättning för att även i framtiden kunna bedriva vård, omsorg och undervisning. Fibernätet är en viktig faktor för att kunna bibehålla en levande landsbygd och är en möjliggörare för medborgarna att etablera sig och driva företagsverksamheter även utanför stadskärnan.

Att bygga ut fibernät i Kiruna kommun är en svår uppgift. Inte minst på grund av det subarktiska klimatet med landets i särklass kortaste byggsäsong. Tjälen kommer tidigt, etablerar sig djupt och släpper sitt grepp först långt in på sommaren.

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson