Projekt - Move on up

fem kvinnor i vinterjackor
Projektmedarbetarna inom Move on Up från Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Överkalix

Move on up heter det treåriga satsningen där en inflyttningsvärd ska förbättra mottagandet av nya invånare i Kiruna kommun.

Under våren 2023 beviljade Region Norrbotten och Svenska ESF-rådet – Europeiska Socialfonden, medel för ett treårigt projekt gällande förbättring av mottagarkapaciteten i de fyra kommunerna Kiruna, Jokkmokk, Gällivare och Överkalix. Vi ska lära oss av och med varandra för att bli en bättre plats för nyinflyttade och potentiella nya kommuninvånare.

Projektet heter Move on Up och är ett samverkansprojekt som under tre år ska stärkta lokala strukturer och metoder för att bidra till att attrahera den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar kopplat till samhällsomvandlingen, industriomställningen samt behovet av kommunal service som det medför. Målet är att ta fram och etablera en hållbar, långsiktig och inkluderande metod och ett arbetssätt för mottagande av inflyttare i de deltagande kommunerna. Praktik för tillgänglighet, jämställdhet och mångfald är centralt i metodutvecklingen.

Move On Up är en satsning för att förbättra infrastrukturen för inflyttning och är även ett viktigt steg mot att skapa ett mer inkluderande och välkomnande samhälle inom region Norrbotten och deltagande kommuner. I takt med att projektet fortskrider kommer det att bidra till att stärka Norrbottens status som en öppen och dynamisk region, som aktivt arbetar för att inkludera alla dess invånare.

Inom varje kommun rekryteras en projektmedarbetare, Kiruna kommun har sedan hösten 2023 en inflyttningsvärd på plats hos Tillväxtenheten. Du hittar information till värden under fliken Inflyttningsservice och kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Mats Taaveniku är mycket positiv till den kommunöverskridande satsningen och säger;

Kiruna går i spetsen för ny teknik och nya metoder för att klara skiftet från gammal fossil industri till en modern fossilfri industri. Idag finns 1000 lediga jobb i Kiruna inom alla områden, lärare, rymdindustrin ropar efter kompetens, vår gruvindustri likaså, vi saknar dessutom frisörer, tandläkare, kockar, medarbetare inom sjukvården mm. Alla branscher behöver fler medarbetare! Tillsammans med regionen och alla medsökande kommuner kommer vi nu, tack vare EFS stöd, att kunna välkomna dig som nyinflyttad till våra vackra kommuner på ett bra och välkomnande sätt!

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Emma Jonsson