Gironet till Kallovaara, Masugnsbyn och Saivomuotka

Vi planerar för utbyggnaden av fiber i Kallovaara, Masugnsbyn och Saivomuotka. Fastighetsägare i områdena kommer att få ett anslutningserbjudande inom de närmsta dagarna.

Strax kommer du som har en fastighet i Kallovaara, Masugnsbyn eller Saivomuotka att få erbjudande om anslutning från oss på Gironet med posten. Anmäl ditt intresse för fiber till din fastighet genom att omgående returnera anslutningsblanketten. Sista anmälningsdagen för att ta del av erbjudandet är den 31 mars 2021. Det är extra viktigt att alla delägare signerar avtalen.

Kallovaaraområdet finansieras med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Läs mer om fonden här.

Områdena Saivomuotka och Masugnsbyn kan vi förhoppningsvis bygga ut tack vare tidigare utförda samförläggningar av fiberkanalisationer.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg