Om Gironet

När Gironet startade år 2015 fick vi, genom ett politiskt beslut, uppdraget att bygga ut ett fiberbaserat bredband till minst 90% av kommunmedborgarnas fasta bostäder. Idag är målet uppnått och vi levererar ett snabbt, stabilt och kraftfullt fibernät till majoriteten av kommunens hushåll och företag.

Gironet är ett stadsnät som drivs av IT-avdelningen på Kiruna kommun. Nätet är öppet för alla aktörer vilket bidrar till att såväl stora som små tjänsteleverantörer kan leverera TV, bredband och telefoni till kommunens invånare. Detta skapar ett bredare utbud med bättre priser till dig som kund.

Till en början arbetade vi till största del med fiberutbyggnad. Idag förvaltar vi det stora fibernätet som sträcker sig mellan fjällandskap och skogsområden i Sveriges största kommun. Vi har genomfört vårt uppdrag och idag har över 90% av kommunens invånare fiber till sin fasta bostad. Trots det är vi ännu inte nöjda. Där det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart bygger vi ut fibernätet. Tack vare samförläggningar med andra aktörer och EU-bidrag kan vi fortsätta att möjliggöra fler anslutningar. Gironet är även en del i utbyggnaden av nya Kiruna. Vi har säkerställt att hela den nya stadskärnan blir fibrerat. Ett bra kommunikationsnät är lika viktigt som all annan infrastruktur som till exempel vägar och elnät.

Vad är då fiber? Fiber består av tunna glastrådar. Genom dessa trådar förflyttas mängder av information med ljusets hastighet från en punkt till en annan. Resultatet blir det snabbaste mediet som finns. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. För dig som användare innebär det att du kan surfa, se filmer, spela spel, ringa och mycket annat med högsta hastighet.

1. Tryggt

Vårt stadsnät är byggt på kvalitet.

Det innebär att vi äger, bygger och driver stadsnätet på lång sikt.
Vi ansluter flerbostadshus, villor, företagsfastigheter, myndigheter och skolor. Oavsett hur dina framtida kommunikationsbehov ser ut så har vårt stadsnät kapacitet att klara dem.

2. Snabbt

Hög hastighet.

Vårt stadsnät är byggt med optisk fiber. Det betyder att överföringsmöjligheterna i stort sett är obegränsade.
Vi möjliggör tjänster med hastigheter på upp till 1000 Mbit/s.

Du väljer själv. Vilken hastighet är lagom för dig? Eftersom du får välja leverantör själv så får du möjlighet att bara betala för den hastighet du behöver.

3. Enkelt

Vi installerar allt åt dig.

Oavsett om du bor på landsbygden eller i Kiruna stad. Stabilare än så här blir det inte. Vårt fibernät påverkas inte av väderförhållande såsom mobilt bredband kan göra. Med Gironet får du ett stabilt nät.

4. Prisvärt

Alla ska ha råd med bra internet.

Det är prisvärt att använda sig av stadsnätet. Genom en bra infrastruktur till alla leverantörer kan vi erbjuda de lägsta priserna. Utbudet är brett och valfriheten stor. Det innebär att du kan välja helt fritt vilka tjänster du vill använda.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg

Gironet