Information om fiber för Övre Soppero

Foto: Jörgen Medman

Vi hade för avsikt att bygga ut Övre Soppero med radiofiber under byggsäsongen år 2020. Tyvärr kunde inte utbyggnaden genomföras på grund av resursbrist.

Post och Telestyrelsen har av staten fått nya stödmedel för fiberutbyggnad. Vi har därför sökt bredbandsstöd för utbyggnad av Övre Soppero. Tilldelningsbeslut ska komma innan sista november i år.

Får vi ta del av Post och Telestyrelsens bredbandsstöd för utbyggnad av Övre Soppero kommer utbyggnad ske i form av markförlagd fiber istället för radiofiber. I och med stödet kan utbyggnad av Övre Soppero tidigast komma att ske under byggsäsongen år 2022.

Vi uppdaterar på Gironet.se när vi har mer information.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg