Påminnelse till fastighetsägare i utbyggnadsområdena

Om du som fastighetsägare har beställt fiber till din fastighet och ska anslutas i sommar, behöver du som fastighetsägare markera upp dina egenförlagda ledningar i marken.

Markeringen behöver göras för att vår entreprenör ska vara väl medvetna om vart dina privata ledningar går i marken. El- och vattenledningar som är kommunala (även JBF och Vattenfalls ledningar räknas in här) behöver du som fastighetsägare inte markera upp. Har du inte några egenförlagda ledningar i marken behöver du inte markera upp något.

Har vi redan varit till din fastighet och grävt behöver du inte heller markera upp dina privata ledningar.

Tack för ert samarbete!

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Michelle Kellner