Gironet planerar för Laxforsen etapp 2022

Fiberutbyggnad av Kirunas stadsnät i Laxforsen startade sommaren 2021 och byggs ut etappvis. Till sommaren är det dags för nästa etapp.

Mark och fiberarbeten sker genom upphandlad entreprenad.

En stor del av markarbetena kommer förhoppningsvis ske genom en så kallad samförläggning. Jukkasjärvi belysningsförening (JBF) markförlägger delar av sitt elnät i området. Där det är möjligt samförläggs fiberkanalisation åt Gironet. Samförläggning innebär lägre kostnader för alla parter, samt minskad markpåverkan för kunderna.

Sommaren 2021 påbörjades fiberutbyggnaden i Laxforsen längst Nordöstra vägen med tillhörande korsande vägar, samt i området Muotkaniemi. Till sommaren 2022 planeras fortsatt fiberutbyggnad inom det färgade området i bilden.

Utbyggnadsområde Laxforsen etapp 2022

Notera att det inte längre är möjligt att inkomma med en offertförfrågan inom utbyggnadsprojektet för Laxforsen. När fiberutbyggnaden är slutförd, öppnar vi upp för offertförfrågningar på efteranslutningar.

Vi på Gironet ser fram emot ytterligare en sommar med er i Laxforsen!

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Michelle Kellner