Projekteringen av Abisko och Svappavaara är i gång

Till sommaren 2022 planerar Gironet att utföra förtätningar av det befintliga fibernätet i Abisko samt Svappavaara. Projekteringen för dessa områden är i full gång.

I respektive förprojektering har man bland annat fastställt hur utbyggnadsområdet geografiskt kommer se ut. Kontroll av fastighetsklassificering, det vill säga kontroll av vilka fastigheter som är hushåll, vilka som är fritidshus, samt vilka som är företagsägda. Design av fibernätet, exempelvis var fiberstråk, brunnar och skåp ska placeras. Uppgifterna som togs fram har bland annat legat till grund för förfrågningsunderlaget till upphandling av entreprenör. Ovanstående arbete är nu slutfört och strax kommer hushållen inom de fastställda utbyggnadsområdena få ut beställningsblanketter med tillhörande markupplåtelseavtal.

När beställningarna från hushållen är avslutad, kommer fastighetsägare av fritidshus och företagsfastigheter ges möjlighet att inkomma med offertförfrågningar för anslutning av sina fastigheter. Mer information kommer publiceras på hemsidan när man öppnar upp för dessa kundgrupper.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Michelle Kellner