Fiberutbyggnaden i Abisko

De planerade arbetena i Abisko har förskjutits. Detta med anledning av en utdragen tillståndsprocess hos Länsstyrelsen.

Tillståndet rör att Länsstyrelsen utreder förekomsten av en fridlyst växt och den eventuella påverkan som schaktarbeten kan ha på växtens utbredning.

Arbetena är planerade att utföras i samband med att Vattenfall utför arbeten i området, för att minska mängden markarbeten som ska behöva utföras längs samma sträcka.

I och med att tidsförskjutningen blivit så omfattande medför detta att inga kunder kommer att bli inkopplade till fibernätet under 2022.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson