Säsongens arbeten avslutas

Då kylan är här och därmed påverkar schaktningsförutsättningarna kommer säsongens arbeten att avslutas inom kort. Nedan beskrivs hur arbetena fortlöpt i de olika områdena under sommarsäsongen.

Svappavaara

Det befintliga fibernätet i Svappavaara har byggts ut och kunder som beställt fiber har fått sina fastigheter anslutna till Gironet.

Abisko

Vattenfall ska markförlägga el i området och Gironet låter fiberkanalisation följa med i en samförläggning, för att minska mängden grävarbeten som ska behöva ske då det inte minst påverkar trafiken i området. Vattenfall har bromsats av en utdragen tillståndsprocess hos Länsstyrelsen. Detta leder till att start av markarbetena är framflyttad till sommaren 2023.

Laxforsen

I Laxforsen har arbeten inletts i en ny etapp under sommaren som varit. Elnätsägaren JBF markförlägger elnätet i området och Gironet låter fiberkanalisation följa med i en samförläggning.

Markarbetena har utförts som planerat och pågår fortfarande. Ett antal kunder planeras bli inkopplade under vintern. Respektive fastighetsägare meddelas brevledes när fastigheten är ansluten och klar.

På etappen som startades i Laxforsen 2021 har det varit stillestånd under hela säsongen på grund av problem med en entreprenör som saknat resurser för utförande.

Kurravaara, Jukkasjärvi, Karesuando och Kuttainen

Enstaka fastighetsanslutning återstår i de fyra områdena. Även här har det varit stillestånd under hela säsongen på grund av problem med den kontrakterade entreprenören, som saknat resurser för utförande.

Alttajärvi, Poikkijärvi och Kallovaara

Fiberutbyggnaden i Alttajärvi, Poikkijärvi och Kallovaara är medfinansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. I dessa områden har de sista markarbetena utförts parallellt med fiberarbeten. Kunderna planeras att driftsättas under vintern. Respektive fastighetsägare meddelas brevledes när fastigheten är ansluten och klar.

Masugnsbyn och Saivomuotka

I Masugnsbyn och Saivomuotka har huvudsakligen fiberarbeten utförts. Kunderna i dessa områden beräknas att inkopplas under vintern. Respektive fastighetsägare meddelas brevledes när fastigheten är ansluten och klar.

Piilijärvi

I Piilijärvi har fiberarbeten utförts och alla kunder har kopplats in i området.

Arbeten som inte är säsongsberoende kommer att fortlöpa.

När fiberanslutningar är klara att tas i drift kommer information att skickas ut till de berörda fastighetsägarna.

I och med att många av säsongens arbeten är över, börjar planering och förberedelser inför arbetena som ska utföras under nästa säsong.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark