Information om adresser i Kuttainen

Belägenhetsadresser med gatunamn har skapats i Kuttainen. Med anledning av det har vi uppdaterat alla Kuttainens adresser i Gironets system.

I samband med kontakt med oss och i kontakt med er tjänsteleverantör ska du ange din nya adress.

Om du i dagsläget har en tjänst via en tjänsteleverantör ska din tjänst inte påverkas av att adressen uppdaterats i våra system. Tjänsten ska fungera som tidigare.

Gironet utför i dagsläget sin fakturering via Tekniska Verken i Kiruna ABs system, vilket medför att avgifter för fiber är på samma faktura som exempelvis renhållning. Om din adress på fakturan behöver uppdateras hänvisar vi dig att kontakta Tekniska Verken i Kiruna AB.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Alexandra Johansson Sturk