Dröjsmål med efteranslutningar

Schaktning för fiberkanalisation i Kurravaara år 2019.

Under detta år har vi fått in många förfrågningar på att utföra efteranslutningar, det vill säga anslutning av fastigheter utanför ett aktivt utbyggnadsområde.

Den stora mängden förfrågningar har lett till att vi har långa handläggningstider på att utföra kalkylering av offerter. Efteranslutningar utförs mot självkostnadspris och därför behöver en individuell offert presenteras för varje enskild anslutning.

Bortsett från att vi har långa handläggningstider har vi därutöver svårt att få tag på montörer att utföra efteranslutningar. Av de anledningarna är det dröjsmål i den typen av anslutningar.

Steg att efteransluta sin fastighet till Gironet

  1. Fastighetsägaren kontaktar Gironet och efterfrågar en offert för vad det kostar att ansluta sin fastighet till fibernätet.
  2. Gironet undersöker möjligheterna till att ansluta fastigheten till fibernätet. När det är klarlagt att det är möjligt att ansluta fastigheten tas en kalkyl fram. Därefter skickas offerten till fastighetsägaren.
  3. Fastighetsägaren accepterar offerten genom att signera beställningen och returnera den till Gironet.
  4. Gironet anlitar en entreprenör att utföra grävarbete mellan avlämningspunkt och fasaden på byggnaden.
  5. När grävarbetena är utförda kontaktar Gironet en entreprenör att utföra installations- och fiberarbete.
  6. Gironet kopplar in anslutningen och skickar ut ett meddelande till fastighetsägaren att anslutningen är klar att tas i drift.

Efteranslutningar utförs bara i tjälfri mark och det är därför det är en begränsad tid på året det är möjligt att utföra dem.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Alexandra Johansson Sturk