Fiberutbyggnad i Idivuoma och Övre Soppero är framskjuten

Tyvärr måste vi meddela att den planerade utbyggnaden av fibernät i Övre Soppero och Idivuoma inte kan starta i år, men målsättningen är att initiera utbyggnaden sommaren 2024.

Som vi informerade i samband med erbjudande om anslutning har Gironet blivit beviljat stöd från NextGenerationEU för att möjliggöra utbyggnad av fibernätet i Idivuoma och Övre Soppero. Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som beviljat stödet. I dagsläget är stödet nödvändigt för att kunna utföra fiberutbyggnaden.

Anledningen till framskjutningen är att problem uppstått mellan Gironet och PTS gällande stödet. Vi har återkopplat med förslag till lösningar till PTS och inväntar svar.

Så snart vi vet mer publicerar vi information på www.gironet.se.

Informationsutskick

Ett informationsbrev har skickats ut via post till de fastighetsägare som beställt fiberanslutning. Observera att endast en av eventuella flera delägare har fått mottaga utskicket. Innehållet i informationsutskicket är i linje med denna publicering.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Alexandra Johansson Sturk