EJFLU

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Gironet har beviljats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Ett bidrag som gör det möjligt att bygga ut fibernätet i Alttajärvi, Kallovaara, Kauppinen och Poikkijärvi.

Fonden, EJFLU, fokuserar på tre huvudmål under programperioden 2014–2020:

  • att stärka jordbrukets konkurrenskraft
  • att säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder
  • att uppnå en balanserad territoriell utveckling av landsbygdsekonomier och samhällen på landsbygden, inklusive sysselsättningsskapande och -upprätthållande åtgärder.

Vårt stöd omfattas av prioriteringen att främja social delaktighet och ekonomisk utveckling på landsbygden, med särskild inriktning på att öka tillgängligheten till användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik på landsbygden.

Bidraget är en del av Landsbygdsprogammet 2014-2020 som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

Läs mer om Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling här. Länk till annan webbplats.

Mer information om Landsbygdprogrammet 2014-2020 hittar du här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg

Gironet