Innovationsplattform Kiruna har lanserat Kirunamodellen

Release Kirunamodellen

Innovationsplattform Kiruna arbetar för att utveckla arbetssätt som bryggar över traditionella förvaltningsgränser inom Kiruna kommun. Samverkan är nyckeln till innovationsarbete i hela organisationen.

Projektet är finansierat av Vinnova och sker i samarbete med Luleå tekniska universitet och RISE. Stadsomvandlingen är utgångspunkten och Kiruna kommun har stora möjligheter att jobba med innovation och nya lösningar.

Innovationsplattformen har under tre års tid utvecklat och testat en problemlösnings- och samverkansmetod för att arbeta med innovation i offentlig sektor, som kallas för Kirunamodellen. Den är testad inom Kiruna kommuns verksamheter och utgår från medarbetares egna upplevelser av innovationsarbete inom Kiruna kommun. Kirunamodellen är en designinspirerad praktisk och kreativ metod som gynnar samverkan, nya idéer och innovation.

Den 8 december var det dags för release av modellen, och det var stor uppslutning på Aurora Kultur & Kongress när plattformen presenterade sitt arbete och goda exempel på hur innovation kan frodas i en byråkratisk miljö. Det var även en digital sändning för de som inte kunde vara på plats. I samband med detta har en innovationskortlek också tagits fram, som är ett inspirerande och roligt verktyg för att arbeta med innovation i offentlig sektor.
-Innovationsleken är ett verktyg för att samverka, förändra och få nya perspektiv. Vi vill att den ska användas av medarbetarna själva ute i verksamheterna som behöver konkreta metoder för att bryta mönster, förstå problem och hitta lösningar som fungerar. Jag har redan hört positiv feedback på den, från medarbetare som vill använda den i sina verksamheter, säger Linnéa Rehnblom, avdelningschef Socialförvaltningen och deltagare i Innovationsplattform Kiruna.

Utmaningar kräver nya arbetssätt

Marie Jonasson, Rektor Kultur- och utbildningsförvaltningen var en av deltagarna på releasen och den tillhörande workshopen där deltagarna fick testa delar ur kortleken och Kirunamodellen.
-Det var en bra workshop då jag upplever att det sättet att arbeta på är något som vi behöver bli mycket bättre på. Det är lätt att hamna i lösningar på vad vi tror är problemet och alltför många gånger så är min erfarenhet att de lösningar vi genomför inte ger det resultat vi förväntar oss. Jag fick användning av kortleken samma kväll på en personalkonferens. Vi använde kortet ”Beröm en kollega” och efteråt blev det ett bra samtal om vikten av att ge varandra uppskattning. Att arbeta innovativt är för mig att se möjligheter och samtidigt möta människor med en ödmjukhet och tro på att alla vill väl och gör sitt bästa. Har vi ett sådant mindset så tror jag att vi kommer se möjligheterna och tänka mer innovativt och hitta lösningar tillsammans, säger Marie.

Workshop innovationslek

Madelein Keskitalo, Tillväxtchef Kommunledningsförvaltningen, ser också stor nytta med Kirunamodellen och kortleken.
-Kortleken är enkel att använda och passar bra in i vårt dagliga arbete, det finns säkerligen flertalet utmaningar där kortleken kan vara ett mycket bra verktyg för att främja innovativa miljöer och arbetssätt. Innovationsarbete i offentlig sektor är mycket viktigt då de utmaningar vi idag och framöver ställs inför kräver nya och smartare arbetssätt. Dit kan vi inte nå om vi inte har ett innovativt arbetsklimat, säger Madelein.

Kirunamodellen nytt sätt att ta sig an problem

Ett annat gäng som också snabbt fick användning av Kirunamodellen var ledningsgruppen för särskilt boende på Socialförvaltningen.
-Vi har haft planeringsdagar med fokusområden för 2023 och arbetat fram ett drömscenario utifrån Kirunamodellen. Vi utgick från att vi inte längre hade några rekryteringsproblem. Det blev otroligt kreativa samtal i gruppen och en rolig övning att se problemet från en annan vinkel. Kirunamodellen är verkligen ett nytt sätt att ta sig an utmaningar och hitta lösningar, jag kommer att använda den flitigt i min ledningsgrupp, säger Jeanette Rehnblom, Avdelningschef Socialförvaltningen.

Jan Fjordell, VD på Tekniska Verken, var på plats på releasen.
-Vilket jobb som är gjort, mycket bra jobbat av alla som varit delaktiga. Kirunamodellen känns genomarbetad och spännande, kommer absolut använda den så fort tillfälle ges. Vi drivs på av en omvärld som är i en otrolig snabb förändringstakt, där vi kan förvänta oss stora förändringar. Min bild är att behovet av att jobba med innovationer och förändringar aldrig har varit större så timingen med Kirunamodellen kunde inte varit bättre, säger Jan.

Innovationsplattform Kiruna kommer att fortsätta sitt arbete med innovation i offentlig sektor under kommande år.

- Offentlig sektor har inte råd att fastna i enbart förvaltarskap. För att säkerställa god service åt våra invånare behöver utveckling inom och över förvaltnings- och organisationsgränser prioriteras. Kirunamodellen är ett stöd i detta arbete och kommer kunna underlätta kommunkoncernens ambitioner med en hög kvalitet och effektivitet i våra verksamheter. Inte minst kan kommunens utmaning med hållbarhet och Agenda 2030 underlättas med utvecklande metoder och förhållningsätt, säger Niklas Sirén, avdelningschef Tekniska

Innovationsplattform Kiruna
De som arbetar med Innovationsplattform Kiruna, här i samarbete med externa parter, är Niklas Sirén, Heiti Ernits, Niklas Björnström, Mats Westerberg, Mathias Duell, Emelie Anneroth, Nina Sarri, Chelsey Jo Huismann, Linnéa Rehnblom, Sandra Eriksson, Carola Samuelsson, Sara Thelin, Annica Turovaara och Ann-Sofie Reineström. Projektet bygger på att involvera så många delar av Kiruna kommunkoncern som möjligt, och gruppen valdes ut som innovationsambassadörer vid projektets start.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson