Innovationsplattform Kiruna

Kvinna klickar på kugghjul med texten innovation

Innovationsplattform Kiruna är ett Vinnovafinansierat projekt som arbetar med att utveckla nya metoder och arbetssätt för att fånga nya idéer inom stadsomvandlingen. Kiruna kommun, Tekniska Verken och Kirunabostäder arbetar tillsammans i detta projekt med stöd av Luleå tekniska universitet och RISE.

Att arbeta med innovation och att hitta nya lösningar i en stad och kommun blir allt viktigare. Innovation och samverkan är något som hör ihop, och Innovationsplattform Kiruna arbetar också för att utveckla arbetssätt som bryggar över traditionella förvaltningsgränser inom Kiruna kommun.

Nya Kiruna ska byggas smart och hållbart i en arktisk miljö. För att nå målet med en hållbar stad behövs utveckling inom planeringsmodeller, tekniska lösningar och affärsmodeller. Kiruna har en unik situation i att skapa en modern och smart stad för framtiden. Att utmana invanda mönster och jobba med innovation skapar nya möjligheter för den dagliga service och välfärd som kommunen levererar.

En arbetsgrupp är kopplad till plattformen där medarbetare från flertalet förvaltningar samt kommunens bolag deltar. Gruppen arbetar med innovation och problemlösning inom kommunal verksamhet. Att jobba över förvaltnings- och organisationsgränser skapar transparens, samverkan och nätverkande. Det handlar om att etablera en innovationskultur och nya arbetssätt och metoder som öppnar sig både mellan kommunens förvaltningar och bolag men även samhället i övrigt. Huvudfrågan är vilka metoder och modeller som driver innovationsutveckling i en kommun.

Huvudfinansiär är Vinnova. Övriga finansiärer och samarbetsparter är Kiruna kommun, Tekniska Verken, Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten och RISE. Kiruna kommun är projektägare och Tekniska Verken i Kiruna projektleder arbetet.

Innovationsplattform Kiruna vill inspirera och stötta Kiruna kommuns innovations-och utvecklingsarbete genom nytänkande och kreativa arbetssätt. Här möts människor och verksamheter för att gemensamt stärka servicen till Kiruna kommuns invånare. För oss är tillit viktigt och vi är modiga, vill framåt och arbetar gränsöverskridande – för ett smart och hållbart Kiruna.


Innovationsplattformar i Sverige

Innovationsplattform Kiruna samarbetar med fem andra innovationsplattformar i Sverige; Future by Lund, Go:innovation, Innovationsplattform Borås, Innovationsplattform hållbara Stockholm samt Social Progress Innovation Sweden by Umeå.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson