Arbetsglädje med Kirunamodellen

Kirunamodellen workshop
Jenny Lejon, kostchef för Måltidsverksamheten, har genomfört en workshop med Kirunamodellen som metod. Foto: Nina Sarri.

Att jobba med innovativa lösningar och testa nya arbetssätt är viktigt i en kommunal verksamhet, för att möta de utmaningar vi har i vardagen. Jenny Lejon, kostchef för Måltidsverksamheten, har genomfört en workshop med Kirunamodellen som Innovationsplattform Kiruna utvecklat.

Innovationsplattform Kiruna är ett nätverk som ska stötta och vägleda innovationsarbete inom Kiruna kommunkoncern. Nätverket består av medarbetare från Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna. Plattformen arbetar för att utveckla arbetssätt som bryggar över traditionella förvaltningsgränser inom Kiruna kommun och har utvecklat en problemlösnings- och samverkansmetod för att arbeta med innovation i offentlig sektor – Kirunamodellen.

Kirunamodellen som workshopmetod finns i tre varianter. Jenny Lejon testade Kirunamodellen 135Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. utifrån området ”Jag vill lära mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete”, efter att ha fått introduktion till den av Nina Sarri och Sandra Eriksson, innovationsledare på Tekniska Veken.
-För mig handlar innovation om att hitta nya lösningar på problem, få nya idéer inom de utvecklingsområden som vi jobbar med och även skapa nya samarbetsformer. Det behövs också organisatoriska förutsättningar att få prova nya arbetssätt, som resurser, tid och samarbete. Kirunamodellen är ett bra redskap för att skapa delaktighet och engagemang och nu har vi testat den i vår arbetsgrupp, säger Jenny.

Kirunamodellen främjar nya idéer

I Kirunamodellen som workshopmetod undersöks ett problem på djupet innan nya idéer och lösningar tas fram, där fokus ligger på samverkan och medarbetarens kompetens.
-Det kom fram massor av bra idéer under workshopen, några exempel är en idélåda för utveckling av basmatsedeln där menyidéer från matgäster och anställda tas in, att arbeta mer med säsongsanpassad matsedel för att öka variationen av maträtter efter säsong ur ett miljövänligt och ekonomiskt perspektiv, samt lyfta våra fantastiska kök och inte vara hemmablind. Ytterligare en idé var att skapa ännu mer trygghet för nya medarbetare med tydlighet i arbetet och att alla får mentorer. Det mesta är möjligt att genomföra i vår verksamhet och vi kommer jobba vidare med handlingsplanerna som togs fram på våra APT, berättar Jenny.

Förutom att Kirunamodellen kan användas till problemlösning och som workshopmetod, är den också bra till att prova på nya sätt att arbeta och tänka kring utmaningar.
-Det var väldigt uppskattat av medarbetarna att få testa Kirunamodellen, vi hade en bra och utvecklande dag tillsammans. Modellen är tydlig att jobba med och det var roligt att se den positivitet och arbetsglädje som kom när vi arbetade på det här nya sättet tillsammans. Vi kommer att använda den fler gånger, och jag tror att ju mer van man blir vid att testa nya sätt att arbeta, desto bättre idéer och resultat kan vi få tillsammans, säger Jenny.

Vill du också genomföra Kirunamodellen? Läs mer om de olika varianterna här:

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson