Workshop Stadsbyggnadsavdelningen: Drömscenario för en bättre arbetsvardag

Sara Thelin Åsa Persson
Sara Thelin, samhällsplaneringsstrateg och Åsa Persson, avdelningschef Kiruna kommun, har jobbat med metoden drömscenario på Stadsbyggnadsavdelningen för att främja kreativitet och nya idéer.

Stadsbyggnadsavdelningen inom Kiruna kommun har haft två inspirerande workshops under ledning av Sara Thelin, samhällsplaneringstrateg och innovationsambassadör i Innovationsplattform Kiruna. Målet var att utforska nya och kreativa arbetssätt för att främja förändring och effektivitet inom avdelningen.

Stadsbyggnadsavdelningen består av tre enheter: planenheten, tillväxtenheten och projekt- och exploateringsenheten. Avdelningschef Åsa Persson såg ett behov av ökad interaktion och samarbete inom avdelningen och tog hjälp av Innovationsplattform Kiruna. Frågeställningen som utgjorde grunden för avdelningens arbete var följande: "Hur skulle vår arbetsvardag se ut i den bästa av världar, när vi inom Stadsbyggnadsavdelningen nyttjar individens och vår egna kompetens optimalt för Kiruna kommuns bästa?". Deltagarna fick utforska och tillämpa metoden ”Drömscenario”. Metoden, även känd som backcasting, innebär att planera bakåt från en önskad framtidssituation. Den tillåter deltagarna att fokusera på hur den idealiska verkligheten skulle se ut när utmaningarna redan är lösta. Detta är en av flera innovativa metoder som Innovationsplattform Kiruna använder för problemlösning.

-Workshopen inleddes med en incheckningsövning där deltagarna fick rita av varandra utan att titta på pappret. Denna enkla öppning bidrog till att bryta isen och öppna upp för kommunikation på ett lättsamt och kreativt sätt. Under workshopen tog grupperna fram förslag till handlingsplaner och kom överens om att följa upp arbetet vid nästa avdelningsträff. Genom brainstorming och konstruktion av drömscenarier identifierade och prioriterade deltagarna strategier för att nå sina mål, berättar Sara Thelin.

Vid den uppföljande workshopen använde man sig av Innovationslek! som ett verktyg för att gynna kreativiteten och för att prioritera och förfina strategierna. Det framkom att avdelningen behövde ha fler gemensamma träffar för att stärka relationer och förbättra samarbetet. Det framkom också att det fanns ett behov av att tydliggöra sina uppgifter och mål för att effektivt utnyttja sin samlade kompetens.

-Mötena var oerhört uppskattade av deltagarna. Den positiva och lekfulla incheckningen bidrog till att få deltagarna i en positiv och kreativ stämning som gynnade kommande gruppövningar. Att jobba med drömscenario där alla idéer var välkomna gav stort engagemang. Att aktivt samarbeta och generera idéer tillsammans har lett till en klarare riktning för avdelningens arbete, säger Åsa Persson, avdelningschef.

Vill du också ta hjälp av Innovationsplattform Kiruna? Välkommen att kontakta oss.

Här kan du hitta mer information om Innovationslek! och Innovationsplattform Kirunas metoder.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson