Innovation och utveckling

Vi arbetar med innovation. Innovation för oss betyder att hitta nya lösningar, våga testa och att samarbeta. Ett hållbart och smart nytt Kiruna i arktisk miljö skapar tillväxt och affärsmöjligheter i Kiruna och regionen.

I Kiruna Sustainability Center ska kommun, näringsliv, forskningsaktörer och samhällsinvånare arbeta tillsammans för att utveckla och testa idéer, metoder och lösningar inom hållbarhet. Genom att använda nya Kiruna som testbädd kan en ny hållbarhetsnäring växa fram. Vinsten blir dessutom ett smart och attraktivt samhälle som gör det lättare för våra invånare att leva hållbart. Ett hållbart och smart Kiruna blir också intressant och attraktivt för potentiella nya kommunmedborgare.


Innovationsplattform Kiruna

För oss i Kiruna kommun har innovationsarbetet fokus på relationer och samverkan som leder till nya idéer, förbättrade arbetssätt och tekniska lösningar.

Stadsomvandlingen Tekniska Verken

Kirunas stadsomvandling öppnar för möjligheten att skapa ett av världens mest hållbara samhällen.

Stadsomvandlingen Kiruna kommun

Sedan 2004 har ett intensivt arbete pågått med att planera, förbereda och bygga Kirunas nya stadskärna.

Kiruna kommun
Tekniska verken i Kiruna
Tekniska verken i Kiruna
Tekniska verken i Kiruna
Kiruna kommun
Tekniska verken i Kiruna
Tekniska verken i Kiruna
Tekniska verken i Kiruna
Kiruna kommun