"rootPage" is not defined.

Vi arbetar med innovation. Innovation för oss betyder att hitta nya lösningar, våga testa och att samarbeta. Ett hållbart och smart nytt Kiruna i arktisk miljö skapar tillväxt och affärsmöjligheter i Kiruna och regionen.

Stadsomvandlingen är både en spännande utmaning och en möjliggörare. Den ger oss ett unikt tillfälle att från grunden skapa en smart och hållbar stad. I utvecklingen av en smart stad i ett arktiskt klimat finns stor potential för tillväxt och utveckling inom området hållbarhet. Det tycker vi ska komma samhällsmedborgare, näringsliv, kommun samt forskning och utveckling till godo. Det handlar om ekonomiskt, ekologisk och social hållbarhet.

Kiruna Sustainability Center är ett samarbete mellan flera organisationer och samarbetspartners. Vi som leder arbetet med Kiruna Sustainability Center drivs av att göra framtida Kiruna till en plats där det är enkelt att leva hållbart.

I Kiruna Sustainability Center ska kommun, näringsliv, forskningsaktörer och samhällsinvånare arbeta tillsammans för att utveckla och testa idéer, metoder och lösningar inom hållbarhet. Genom att använda nya Kiruna som testbädd kan en ny hållbarhetsnäring växa fram. Vinsten blir dessutom ett smart och attraktivt samhälle som gör det lättare för våra invånare att leva hållbart. Ett hållbart och smart Kiruna blir också intressant och attraktivt för potentiella nya kommunmedborgare.

Kiruna kommun
Tekniska verken i Kiruna
Tekniska verken i Kiruna
Tekniska verken i Kiruna
Kiruna kommun
Tekniska verken i Kiruna
Tekniska verken i Kiruna
Tekniska verken i Kiruna
Kiruna kommun