Lokaltrafik, tidtabeller och priser

En lokaltrafikbuss kör längs en gata på vintern

Under hösten/vintern 2023 kommer många förändringar att ske som rör vårt kollektivtrafiknät.

Från och med 22 augusti 2023 sker följande:

Samtliga linjer får ändra linjesträckningar och nya tidtabeller. Blå linje försvinner helt. Turerna till LKAB tas över i huvudsak av röd linje. Hållplatserna Lokstallarna, Järnvägsstationen samt Polisstationen tas bort pga för få resande. Resande till Tågstationen hänvisas till Transferbussen.

 • Röd: Ny linjesträckning blir Tuolluvaara – Stadshustorget – Lastvägen – Radarn – Lombolo Backe – Coop – Jägaregatan – Sjukhuset – Hjalmar Lundbohmsvägen – LKAB, sedan kör den samma väg tillbaka till Tuolluvaara.

  Linjen kommer köra till LKAB på alla turer under hela dagen vilket innebär att det finns 25 avgångar varje vardag.

  Hållplats Polisstation, OK-Parken, Sporthallen och Busstation tas bort från denna linje, resande hänvisas till Gul eller Lila linje
 • Lila: Ny linjesträckning blir Raketen – Solvinden – Planetvägen – Stadshustorget – Hagelstigen – Kvantum - Sjukhuset – Sporthallen – Norrmalm – Porfyren – Sporthallen – Sjukhuset – Hagelstigen – Stadshustorget – Planetvägen – Solvinden – Raketen.

  Denna linje kommer inte stanna vid Lombolo Backe, Coop eller Busstation vilket ger en snabbare resväg än dom andra linjerna.

  Den ger även möjlighet för resenärer från Porfyren och Solvinden att åka till nya centrum utan bussbyte.

 • Lila specialtur är en ny avgång som bland annat ersätter det som Blå linje körde varje morgon.
  Turen kör varje vardagsmorgon Hagelstigen – Stadshustorget – Planetvägen – Signalen – Lombolo Backe – Coop – Sjukhuset – Busstation – Sporthallen – Norrmalm – Porfyren – Sporthallen – Busstation – Hjalmar Lundbohmsvägen – LKAB.

  Denna tur ger resenärer möjlighet att komma till bland annat Transferbussens tidiga avgång och till LKAB på morgonen.

 • Blå: Blå linje försvinner. Ersätts till stor del av Röd linje men även en specialtur på lila linje åker till LKAB.

 • Gul: Nya linjesträckningen blir Signalen – Solvinden – Lombolo Strand – Lombolo Backe – Coop – Sjukhuset – Busstation – Sporthallen – Norrmalm – Porfyren – Sporthallen – Busstation – Sjukhuset – Coop – Lombolo Backe – Lombolo Strand – Solvinden – Signalen.

  Hållplats Trädgårdsgatan, Hjalmar Lundbohmsvägen och Polisstation tas bort från denna linje.

  När bussen kommer till Kastanjen mot Lombolo så kommer den köra motsols via Solvinden till Signalen.

 • Grön: Ny linjesträckning blir Tuolluvaara – Stadshustorget – Lastvägen – Signalen – Solvinden – Lombolo Strand – Lombolo Backe – Coop – Sjukhuset – Busstation – Sporthallen – Norrmalm – Porfyren – Sporthallen – Busstation – Sjukhuset – Coop – Lombolo Backe – Lombolo Strand – Solvinden – Signalen – Lastvägen – Stadshustorget – Tuolluvaara.

  Hållplats Trädgårdsgatan, Hjalmar Lundbohmsvägen och Polisstation tas bort från denna linje.

  På lördagar är tidtabellen tidigarelagd 25 minuter, på söndagar är den oförändrad.

De fullständiga linjesträckningarna går att se i tidtabellen nedan.

Observera att tiderna har justerats för flera linjer.

Biljettpriser, Kiruna lokaltrafik (kr)


Enkel

ToR

10 resor

20 resor

40 resor

Vuxen (26 år-)

29

55

261

464

696

Ungdom (20-25 år)

22

41

196

348

522

Skolungdom (7-19 år)

15

28

131

232

348

Barn (0-6 år)

Två barn åker gratis tillsammans med betalande vuxen. För övriga gäller taxa för skolungdom.

Kirunakortet


Årsavgift

Vuxen

800 kr

Barn och ungdom till 20 år
samt pensionärer

400 kr


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Joel Rosing