FAQ - Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får in gällande trafik och resor.

Om du köper Kirunakortet så åker du avgiftsfritt med lokal- och länstrafikens linjer enligt tidtabell inom Kiruna kommun och på efterfrågestyrda servicelinjer.
Kirunakortet gäller ett år (1 september - 31 augusti) och kostar 600 kr för vuxen eller 300 kr för barn och ungdom upp till 20 år samt pensionärer.

Du kan också köpa biljett på bussen (enkelbiljett, tur/retur, 10 resor, 20 resor eller 40 resor).
Enkelbiljett för en vuxen kostar 29 kr, för ungdom 22 kr och för skolungdom 15 kr.

Mer information om biljettpriser hittar du här:

På Kiruna kommuns allmänna parkeringar gäller avgiftsfri parkering med p-skiva.

Skriv din ankomsttid på en lapp och lägg den synligt i vindrutan. Vid tillfälle kan du sedan hämta en p-skiva (avgiftsfritt, förstås) på turistinformationen i nya centrum eller på Stadshuset. Vissa bensinstationer tillhandahåller också p-skivor.

Under perioden 1 oktober‑30 juni gäller datumparkering varje dygn mellan kl. 00.00 och 08.00. Det innebär att du, från midnatt till klockan åtta på morgonen INTE får stå parkerad på den sida av gatan som har udda adressnummer på udda datum. Och på jämna datum får du inte stå parkerad på den sida av gatan som har jämna adressnummer.

Känns det krångligt att hålla reda på reglerna? Ett tips är då att tänka så här: Om du parkerar före midnatt och det är udda datum, ställ dig på den sida av vägen som har udda adressnummer. Är det jämnt datum ställer du dig på den sida som har jämna adressnummer. Och glöm inte att kolla så att det inte råder parkeringsförbud på någon sida av gatan.

Bestridande av felparkeringsavgift görs till polismyndigheten.

Om du har en funktionsvariation kan du ansöka om särskilt parkeringstillstånd. Du ansöker om arkeringstillstånd via e-tjänsten Parkeringstillstånd för rörelsehindade Länk till annan webbplats.. Läkarintyg samt ett fotografi ska bifogas i ansökan.

För mer information, kontakta miljö- och byggnadsförvaltningens trafikavdelning på 0980‑701 40 eller via e‑post: trafik@kiruna.se.

Du får ditt nya parkeringstillstånd cirka 3 veckor efter att beslutet har fattats.

Nej. Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av någon annan om tillståndshavaren är med i fordonet.

Enligt trafikförordningen (1998:1276) ska parkeringstillstånd för rörelsehindrade gälla under viss tid, dock längst 5 år. Efter det måste tillståndet prövas på nytt med en ny ansökan. Detta gäller även om den sökandes förutsättningar inte har förändrats, till exempel om sökanden har ett bestående rörelsehinder.

Om tillståndsinnehavaren avlider ska p-kortet skickas tillbaka till oss:
Kiruna kommun, trafikavdelningen
981 85 Kiruna

På prioriterade vägar, gång och cykelvägar ska plogningen vara klar inom 5 timmar vid 5 cm snödjup och för övriga kör- och gångvägar är gränsen 8 cm snö som ska vara bortplogat inom 15 timmar. I byarna ska plogningen vara klar inom 15 timmar vid 8 cm snödjup.

Snöröjningen påbörjas vanligen kl. 04.00, men för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner kan den ibland starta redan kl. 03.00.

Kiruna kommun har upprättat kvalitetsdeklarationer för snöröjning och halkbekämpning. I dessa kan du se hur vägarna är prioriterade och när snöröjningen startar.

Ibland blir det plogvallar vid infart till fastigheter på grund av att plogbilen inte har något rimligt alternativ när vägen snöröjs. Det är fastighetsägarens/tomträttsinnehavarens ansvar att röja undan dessa. Det är enbart vid vårhyvling som infarterna snöröjs.

Du kan anmäla om du ser ett fordon som står felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön. Du kan kontakta oss på telefon: 0980-701 40, på e-post: trafik@kiruna.se eller genom att fylla i formuläret här: Anmälan, felaktigt uppställt fordon.

I de fall ett fordon står felaktigt, men ej trafikfarligt uppställt, förses fordonet med en röd lapp med information om att det måste flyttas innan ett visst datum. Om detta inte sker, beställs flyttning av fordonet. Det kan alltså vara så att handläggning pågår trots att det inte syns på platsen. Om fordonet står kvar en längre tid trots anmälan ber vi dig kontakta oss igen.

Om ett felaktigt uppställt fordon står så illa till att det är trafikfarligt, så flyttas det omgående av polisen.

Om fordonet inte utgör någon trafikfara så ansvarar kommunen för att flytta fordonet till kommunens uppställningsplats efter gängse handläggningsprocess om inte ägaren har flyttat fordonet själv.

Om du är registrerad ägare till ett fordon som har flyttats, så har vi försökt nå dig vid flera tillfällen. Har bilen förts till kommunens uppställningsplats så kan du hämta den därifrån efter att kostnaden för flyttning, administration och uppställning (enligt Kiruna kommuns trafiktaxa) , 722.4 kB. har betalats.

Kontakta Tekniska Verken i Kiruna på telefon: 0980‑707 23 för att få information om hur bilen lämnas ut.

Har fordonsägaren inte gått att nå, skrotas fordonet efter 3 månaders uppställning.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Joel Rosing