Snöröjning

Två traktorer röjer snö i ett villakvarter

Kommunen, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna säkra och framkomliga.

För att säkerställa vår del av ansvaret har Kiruna kommun upprättat kvalitetsdeklarationer för tätorten, övriga byar och mindre vägar.

För att säkerställa vår del av ansvaret har Kiruna kommun upprättat en kvalitetsdeklaration. Kvalitetsdeklarationen innehåller information om prioriterade områden för snöröjning och halkbekämpning, när snöröjningen startar och hur länge det får ta. 

I kvalitetsdeklarationen har vi delat in snöröjningsarbetet inom Kiruna och Tuolluvaara i två olika nivåer; prioriterade respektive övriga områden. De andra tätorterna har inte denna indelning.

I kvalitetsdeklarationen kan du se när snöröjningsarbetena startar inom de olika nivåerna och hur länge de får ta. Med denna indelning vill vi att allmänheten alltid ska veta vilka vägar, gång- och cykelvägar som är framkomliga och när. Vår ambition är att gående, cyklister och bilister, oavsett bostadsadress, inte ska ha alltför långt till närmsta prioriterade väg, gång- eller cykelväg.

Kiruna tätort och Tuolluvaara

Jukkasjärvi

Karesuando

Svappavaara

Vittangi


För att säkerställa vår del av ansvaret har Kiruna kommun upprättat kvalitetsdeklarationer för Abisko, Björkliden och Riksgränsen. Kvalitetsdeklarationen innehåller information om prioriterade områden för snöröjning och halkbekämpning, när snöröjningen startar och hur länge det får ta.

I kvalitetsdeklarationen kan du se när snöröjningsarbetena startar inom de olika nivåerna och hur länge de får ta. Med denna indelning vill vi att allmänheten alltid ska veta vilka vägar, gång- och cykelvägar som är framkomliga och när. Vår ambition är att gående, cyklister och bilister, oavsett bostadsadress, inte ska ha alltför långt till närmsta prioriterade väg, gång- eller cykelväg.

Kommunen har tagit fram en kvalitetsdeklaration för att redovisa vår del av ansvaret för snöröjning av mindre vägar. 

Vägar som berörs

 • Norrut från Kiruna C sett:
  - Väg nr 13111 Rautas Byaväg.
  - Rensjön byaväg.
  - Väg nr 13014, Väg till Torneträsk båtbrygga – finns redovisad med på kvalitetsdeklaration snöröjning naturrastplatser och parkeringar. Halva vägen snöröjs fram till garagen.
 • Söderut:
  - Vägnr 12885 genom Kauppinen.
 • Österut:
  - Vägnr BD 12931, mellan Nedre Soppero och Tuolpukka.
  - Vägnr BD 12988, mellan Lannavaara och Viikusjärvi.

För att redovisa Kiruna kommuns del av ansvaret för snöröjning av rastplatser och parkeringar i kommunen har vi gjort en kvalitetsdeklaration för rastplatser och parkeringar som berörs.

 • Truckstop E10 Kiruna C, plogas året runt.
 • Parkering Järnvägsstation (kommunens del med långtidsparkering) Kiruna C tillfälliga station, plogas året runt.
 • Parkering Ednavaara, plogas året runt vid behov.
 • Parkering och länsbusshållplats Krokvik, plogas året runt.
 • Naturrastplats Rautas Östra, plogas året runt och parkering vid den plogas vårtid från och med 1 februari.
 • Parkering Rautas Västra, plogas vårtid från och med 1 februari.
 • Rensjön parkering, plogas vårtid från och med 1 februari.
 • Bergfors Östra parkering – plogas ej.
 • Bergfors Västra, naturrastplats, plogas året runt.
 • Torneträsk: Väg till parkering vid garagen plogas året runt, båtbrygga och båtupptagningsramp plogas ej. Naturrastplats och dess parkering, plogas vårtid från och med 1 februari samt ska vara öppen till och med 31 oktober.
 • Stenbacken, naturrastplats Nuissajokk efter Stenbacken, plogas vårtid från och med 1 februari.
 • Vassijaure parkering (halva) samt infartsväg, plogas vårtid från och med 1 februari.
 • Katterjåkk parkeringar, plogas vårtid från och med 1 februari.
 • Tornehamn naturrastplats samt parkering, plogas vårtid från och med 1 februari.

 • Puoltsa, parkering, plogas vårtid från och med 1 februari.
 • Laukkuluspa, parkering, plogas vårtid från och med 1 februari.
 • Pirttivuopio, parkering, plogas vårtid från och med 1 februari.
 • Vistasdalen, parkering, plogas ej.

 • Svappavaara naturrastplats vid knutpunkt E45, plogas ej.
 • Jukkasjärvi naturrastplats Laxforsen, plogas ej.

 • Naturrastplats Kokajärvi, plogas vårtid från och med 1 februari.
 • Naturrastplats Mertajärvi, plogas vårtid från och med 1 februari.
 • Innan Saivumuotka, naturrastplats Luongasjoki, plogas ej.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari