Här finns Gironet

Foto: Mats Spett

Vårt mål är att Kiruna ska vara världens smartaste kommun. Därför satsar vi på att bygga ut fibernät i hela kommunen, överallt vart det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig.

Nedan hittar du områdeslistor i alfabetisk ordning som ger detaljerad information för det valda området. I vissa områden krävs det att du gjort en anmälan för anslutning till fibernätet innan arbetet påbörjats.

Kiruna Stadsnät har tidigare funnits i området och kunderna har flyttats över till Gironet. Förtätning av nya anslutningar planeras starta år 2023.

Förtätning innebär att vi gör enstaka anslutningar i efterhand. Bor du, eller har flyttat till, ett område som redan är anslutet till fibernätet och vill ha en anslutning - då gäller det en förtätning. 

Delar av området Abisko, som har valt att ansluta sig till Gironet, kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.


Fiberutbyggnaden i Alttajärvi förväntas vara färdig vintern 2022/2023.

När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss. Eventuella kompletteringar och markåterställningar utförs sommaren 2023.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.

*Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet. 

Vi har under de senaste åren byggt ut stadsnätet i centrala Kiruna. Under 2018 byggdes de sista etapperna.

Boende i centrala Kiruna som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fibern i området Jukkasjärvi är till största del driftsatt. Fiberutbyggnaden förväntas fortlöpa under år 2023.

Ett fåtal anslutningar återstår och eventuella markåterställningar utförs sommaren 2022. När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss.

Boende i Jukkasjärvi som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.*

*Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet. 

Fibern i området Kaalasjärvi är driftsatt.

Boende i Kaalasjärvi som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fiberutbyggnaden i Kallovaara förväntas vara färdig vintern 2022/2023.

När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss. Eventuella kompletteringar och markåterställningar utförs sommaren 2023.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.

*Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet. 

Fibern i området Karesuando är till största del driftsatt. Fiberutbyggnaden förväntas fortlöpa under år 2023.

Ett fåtal anslutningar återstår och eventuella markåterställningar utförs sommaren 2023. När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss.

Boende i Karesuando som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.*

*Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet. 

Fibern i området Kauppinen är driftsatt.

Boende i Kauppinen som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Eventuella markåterställningar utförs sommaren 2022.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.*

*Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet. 

Fibern i området Kurravaara är till största del driftsatt. Fiberutbyggnaden förväntas fortlöpa under år 2023.

Ett fåtal anslutningar återstår och eventuella markåterställningar utförs sommaren 2023. När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss.

Boende i Kurravaara som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.*

*Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet. 

Fibern i området Kuttainen är delvis driftsatt. Fiberutbyggnaden förväntas fortlöpa under år 2023.

Ett fåtal anslutningar återstår och eventuella markåterställningar utförs sommaren 2023. När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss.

Boende i Kuttainen som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.*

*Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet. 

Fibern i området Lannavaara är driftsatt.

Boende i Lannavaara som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fiberutbyggnaden i Laxforsen etapp 2022 förväntas fortlöpa år 2023.

När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss. Eventuella kompletteringar och markåterställningar utförs sommaren 2023.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.

*Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet. 

Fibern i området Masugnsbyn är till största del driftsatt. Fiberutbyggnaden förväntas vara färdig vintern 2022/2023.

När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss.

Boende i Masugnsbyn som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.*

*Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet. 

Fibern i området Nedre Soppero är driftsatt.

Boende i Nedre Soppero som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fibern i området Piilijärvi är driftsatt.

Boende i Piilijärvi som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fiberutbyggnaden i Poikkijärvi förväntas vara färdig vintern 2022/2023.

När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss. Eventuella kompletteringar och markåterställningar utförs sommaren 2023.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.

*Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet. 

Fibern i området Puoltsa är driftsatt.

Boende i Puoltsa som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fiberutbyggnaden i Saivomuotka förväntas vara färdig vintern 2022/2023.

När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.

*Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet. 

Fibern i området Silkimuotka är driftsatt.

Boende i Silkimuotka som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Kiruna Stadsnät har tidigare funnits i området och kunderna har flyttats över till Gironet. Nya kunder har anslutits under 2022.

Förtätning innebär att vi gör enstaka anslutningar i efterhand. Bor du, eller har flyttat till, ett område som redan är anslutet till fibernätet och vill ha en anslutning - då gäller det en förtätning. 

Delar av området Svappavaara, som har valt att ansluta sig till Gironet, kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.

*Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet.

Kiruna Stadsnät har tidigare funnits i området och kunderna har flyttats över till Gironet. Förtätning av nya anslutningar planeras starta år 2024.

Förtätning innebär att vi gör enstaka anslutningar i efterhand. Bor du, eller har flyttat till, ett område som redan är anslutet till fibernätet och vill ha en anslutning - då gäller det en förtätning. 

Delar av området Vittangi, som har valt att ansluta sig till Gironet, kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.

Hittar du inte ditt bostadsområde i listan? Läs mer under vår utbyggnadsplan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark