Här finns Gironet

Foto: Mats Spett

Vårt mål är att Kiruna ska vara världens smartaste kommun. Därför satsar vi på att bygga ut fibernät i hela kommunen, överallt vart det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig.

Nedan hittar du områdeslistor i alfabetisk ordning som ger detaljerad information för det valda området. I vissa områden krävs det att du gjort en anmälan för anslutning till fibernätet innan arbetet påbörjats.

Fiberutbyggnad i området planeras starta år 2023.

Erbjudande har skickats ut till fastighetsägare i området om att ansluta sina fastigheter till fibernätet.

Arbetena planeras utföras tillsammans med Vattenfall som ska gräva i området.

Fibern i området är driftsatt.

Eventuella kompletteringar och markåterställningar utförs sommaren 2023.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.

Fibernätet har byggts ut tack vare stöd via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Här kan du läsa mer om det.

Fibernätet i området är utbyggt och driftsatt.

Boende i området som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fiberutbyggnad i området planeras starta år 2024.

Erbjudande har skickats ut till fastighetsägare i området om att ansluta sina fastigheter till fibernätet.

Fibern i området Jukkasjärvi är till största del driftsatt. Fiberutbyggnaden förväntas fortlöpa under år 2023.

Ett fåtal anslutningar återstår och eventuella markåterställningar planeras utföras sommaren 2023. När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss.

De som redan är anslutna till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet.

Fibernätet i området är utbyggt och driftsatt.

Boende i området som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fibern i området är driftsatt.

Eventuella kompletteringar och markåterställningar utförs sommaren 2023.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.

Fibernätet har byggts ut tack vare stöd via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Här kan du läsa mer om det.

Fibern i området Karesuando är till största del driftsatt. Fiberutbyggnaden förväntas fortlöpa under år 2023.

Ett fåtal anslutningar återstår och eventuella markåterställningar planeras utföras sommaren 2023. När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss.

De som redan är anslutna till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet.

Fibern i området är driftsatt.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.

Fibernätet har byggts ut tack vare stöd via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Här kan du läsa mer om det.

Fibern i området Kurravaara är till största del driftsatt. Fiberutbyggnaden förväntas fortlöpa under år 2023.

Ett fåtal anslutningar återstår och eventuella markåterställningar planeras utföras sommaren 2023. När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss.

De som redan är anslutna till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet.

Fibern i området Kuttainen är till största del driftsatt. Fiberutbyggnaden förväntas fortlöpa under år 2023.

Ett fåtal anslutningar återstår och eventuella markåterställningar planeras utföras sommaren 2023. När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss.

De som redan är anslutna till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet.

Fibernätet i området är utbyggt och driftsatt.

Boende i området som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fibernätet i Laxforsen är delvis driftsatt. Arbetena förväntas fortlöpa år 2023.

När just din anslutning är färdigställd får du en skriftlig bekräftelse av oss. Eventuella kompletteringar och markåterställningar planeras utföras sommaren 2023.

Observera att det inte längre är möjligt att beställa fiberanslutning inom utbyggnadsprojektet.

Fibernätet i området är utbyggt och driftsatt.

Boende i området som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fibern i området Nedre Soppero är driftsatt.

Boende i Nedre Soppero som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fibern i området Piilijärvi är driftsatt.

Boende i Piilijärvi som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fibern i området är driftsatt.

Eventuella kompletteringar och markåterställningar utförs sommaren 2023.

Har du en fastighet i området hittar du mer information här.

Fibernätet har byggts ut tack vare stöd via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Här kan du läsa mer om det.

Fibern i området Puoltsa är driftsatt.

Boende i Puoltsa som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fibernätet i området är utbyggt och driftsatt.

Boende i området som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fibernätet i området är utbyggt och driftsatt.

Boende i området som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Fibernätet i området är utbyggt och driftsatt.

Boende i området som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Önskar du fiber till din fastighet i området hittar du mer information här.

Kiruna Stadsnät har tidigare funnits i området och kunderna har flyttats över till Gironet. Förtätning av nya anslutningar planeras starta år 2024.

Förtätning innebär att vi gör enstaka anslutningar i efterhand. Bor du, eller har flyttat till, ett område som redan är anslutet till fibernätet och vill ha en anslutning - då gäller det en förtätning.

Delar av området Vittangi, som har valt att ansluta sig till Gironet, kan idag ta del av tjänsteleverantörernas utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Fiberutbyggnad i området planeras starta år 2024.

Erbjudande har skickats ut till fastighetsägare i området om att ansluta sina fastigheter till fibernätet.

Hittar du inte ditt bostadsområde i listan? Läs mer under vår Utbyggnadsplan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Alexandra Johansson Sturk

Gironet