Här finns Gironet

Vårt mål är att Kiruna ska vara världens smartaste kommun. Därför satsar vi på att bygga ut fibernät i hela kommunen, överallt vart det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig.

Nedan hittar du områdeslistor i alfabetisk ordning som ger detaljerad information för det valda området. I vissa områden krävs det att du gjort en anmälan för anslutning till fibernätet innan arbetet påbörjats.

Kiruna Stadsnät har tidigare funnits i området och kunderna har flyttats över till Gironet. Förtätning av nya anslutningar planeras starta år 2022.

Förtätning innebär att vi gör enstaka anslutningar i efterhand. Bor du, eller har flyttat till, ett område som redan är anslutet till fibernätet och vill ha en anslutning - då gäller det en förtätning. 

Delar av området Abisko, som har valt att ansluta sig till Gironet, kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.


Vi har under de senaste åren byggt ut stadsnätet i centrala Kiruna. Under 2018 byggdes de sista etapperna.

Boende i centrala Kiruna och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Om du bor i ett av dessa områden och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig. Intresseanmälan är inte på något sätt bindande. 

Fibern i området Kaalasjärvi är driftsatt.

Boende i Kaalasjärvi och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Största delen av Kurravaara är nu färdig, endast ett fåtal efteranslutningar återstår. Eventuella återställningar utförs sommaren 2021.

Boende i Kurravaara och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Utbyggnad av området pågår och förväntas vara färdigt sommaren 2021.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibern i området Lannavaara är driftsatt.

Boende i Lannavaara och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Kanalisation har lagts ner mellan Kiruna och Laxforsen som förberedelse inför kommande utbyggnad. Utbyggnad påbörjas sommaren 2021.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Området färdigställs i redan förberedd kanalisation med start sommaren 2021.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibern i området Nedre Soppero är driftsatt.

Boende i Nedre Soppero och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i ett av dessa områden och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Kanalisation har lagts ner som förberedelse inför kommande utbyggnad. Färdigställs i redan förberedd kanalisation med start sommaren 2021.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibern i området Puoltsa är driftsatt.

Boende i Puoltsa och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i ett av dessa områden och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Kanalisation har lagts ner som förberedelse inför kommande utbyggnad. Utbyggnad påbörjas sommaren 2021.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibern i området Silkimuotka är driftsatt.

Boende i Silkimuotka och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibern i området Svappavaara är delvis driftsatt. Kiruna Stadsnät har funnits i området och kunderna har flyttats över till Gironet. Förtätning av nya anslutningar planeras påbörjas år 2023.

Förtätning av nya anslutningar inom området planeras. 

Förtätning innebär att vi gör enstaka anslutningar i efterhand. Bor du, eller har flyttat till, ett område som redan är anslutet till fibernätet och vill ha en anslutning - då gäller det en förtätning.

Delar av området Svappavaara och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibern i området Vittangi är delvis driftsatt. Kiruna Stadsnät har funnits i området och kunderna har flyttats över till Gironet. Förtätning av nya anslutningar planeras påbörjas år 2024.

Förtätning innebär att vi gör enstaka anslutningar i efterhand. Bor du, eller har flyttat till, ett område som redan är anslutet till fibernätet och vill ha en anslutning - då gäller det en förtätning. 

Delar av området Vittangi och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Hittar du inte ditt bostadsområde i listan? Det kan bero på att du bor i ett område där vi just nu arbetar med utbyggnaden men ännu inte är färdiga. Eller där det inte pågår något aktivt projekt för tillfället. Läs mer under vår utbyggnadsplan.

Har du ett fritidshus i området så hittar du mer information här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Michelle Kellner