Här finns Gironet

Foto: Jörgen Medman

Vårt mål är att Kiruna ska vara världens smartaste kommun. Därför satsar vi på att bygga ut fibernät i hela kommunen, överallt vart det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig.

Nedan hittar du områdeslistor i alfabetisk ordning som ger detaljerad information för det valda området. I vissa områden krävs det att du gjort en anmälan för anslutning till fibernätet innan arbetet påbörjats.

Kiruna Stadsnät har funnits i området och kunderna har flyttats över till Gironet. Förtätning av nya anslutningar planeras starta år 2022.

Förtätning innebär att vi gör enstaka anslutningar i efterhand. Bor du, eller har flyttat till, ett område som redan är anslutet till fibernätet och vill ha en anslutning - då gäller det en förtätning. 

Delar av området Abisko och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

 

Kanalisation har lagts ner mellan Kiruna och Alttajärvi som förberedelse inför kommande utbyggnad. Projektering av fibernät pågår.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibernätets utbyggnad till Alttajärvi är möjlig tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Bidraget är en del av Landsbygdsprogammet 2014-2020.

Läs mer om bidragsprojektet genom att klicka här

Fibern i området Jukkasjärvi är delvis driftsatt. Kiruna Stadsnät har funnits i området och kunderna har flyttats över till Gironet. Förtätning av nya anslutningar pågår.

När pågående förtätning är färdig och installationen av fibern är klar att användas så skickar vi ut ett leveransbesked.

Förtätning innebär att vi gör enstaka anslutningar i efterhand. Bor du, eller har flyttat till, ett område som redan är anslutet till fibernätet och vill ha en anslutning - då gäller det en förtätning.

Delar av området Jukkasjärvi och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibern i området Kaalasjärvi är driftsatt.

Boende i Kaalasjärvi och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Kanalisation har lagts ner längs Vuolosjärvivägen som förberedelse inför kommande utbyggnad i Kallovaara. Projektering av fibernät pågår.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibernätets utbyggnad till Kallovaara är möjlig tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Bidraget är en del av Landsbygdsprogammet 2014-2020.
Läs mer om bidragsprojektet genom att klicka här

Fibern i området Karesuando är delvis driftsatt. Kiruna Stadsnät har funnits i området och kunderna har flyttats över till Gironet. Förtätning planeras påbörjas år 2020.

Förtätning av nya anslutningar inom området planeras. 

Förtätning innebär att vi gör enstaka anslutningar i efterhand. Bor du, eller har flyttat till, ett område som redan är anslutet till fibernätet och vill ha en anslutning - då gäller det en förtätning.

Delar av området Karesuando och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Kanalisation har lagts ner genom Kauppinen som en förberedelse inför kommande utbyggnad.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibernätets utbyggnad till Kauppinen är möjlig tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Bidraget är en del av Landsbygdsprogammet 2014-2020.
Läs mer om bidragsprojektet genom att klicka här

Vi har under de senaste åren byggt ut stadsnätet i centrala Kiruna. Under 2018 byggdes de sista etapperna.

Boende i centrala Kiruna och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du har en passiv fiberanslutning och vill börja nyttja de olika tjänsterna måste du aktivera din passiva anslutning. Detta gör du enklast genom att fylla i blanketten du hittar under Relaterat i menyfliken Aktivera fiberanslutning.

Om du bor i ett av dessa områden och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig. Intresseanmälan är inte på något sätt bindande. 

Utbyggnad pågår i området.

Boende i Kurravaara och som har valt att ansluta sig till Gironet kommer att få ett leveransbesked till när fibern är klar att användas.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Utbyggnad av området planeras påbörjas år 2020.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibern i området Lannavaara är driftsatt.

Boende i Lannavaara och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Kanalisation har lagts ner mellan Kiruna och Laxforsen som förberedelse inför kommande utbyggnad. Utbyggnad planeras påbörjas år 2021.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Kanalisation har lagts ner som förberedelse inför kommande utbyggnad. Fiberarbeten planeras påbörjas år 2021.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibern i området Nedre Soppero är driftsatt.

Boende i Nedre Soppero och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i ett av dessa områden och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Kanalisation har lagts ner som förberedelse inför kommande utbyggnad. Fiberarbeten planeras påbörjas år 2021.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Kanalisation har lagts ner mellan Kiruna och Poikkijärvi som förberedelse inför kommande utbyggnad. Kanalisation planeras att samförläggas under 2020.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibernätets utbyggnad till Poikkijärvi är möjlig tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Bidraget är en del av Landsbygdsprogammet 2014-2020.
Läs mer om bidragsprojektet genom att klicka här

Fibern i området Puoltsa är driftsatt.

Boende i Puoltsa och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i ett av dessa områden och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Kanalisation har lagts ner som förberedelse inför kommande utbyggnad. Fiberarbeten planeras påbörjas år 2022.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibern i området Silkimuotka är driftsatt.

Boende i Silkimuotka och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibern i området Svappavaara är delvis driftsatt. Kiruna Stadsnät har funnits i området och kunderna har flyttats över till Gironet. Förtätning av nya anslutningar planeras påbörjas år 2023.

Förtätning av nya anslutningar inom området planeras. 

Förtätning innebär att vi gör enstaka anslutningar i efterhand. Bor du, eller har flyttat till, ett område som redan är anslutet till fibernätet och vill ha en anslutning - då gäller det en förtätning.

Delar av området Svappavaara och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibern i området Vittangi är delvis driftsatt. Kiruna Stadsnät har funnits i området och kunderna har flyttats över till Gironet. Förtätning av nya anslutningar planeras påbörjas år 2024.

Förtätning innebär att vi gör enstaka anslutningar i efterhand. Bor du, eller har flyttat till, ett område som redan är anslutet till fibernätet och vill ha en anslutning - då gäller det en förtätning. 

Delar av området Vittangi och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Planer finns för kommande utbyggnad i Övre Soppero. Möjligheten till en radiolösning är under utredning.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.


Hittar du inte ditt bostadsområde i listan så beror det på att du bor i ett område där det inte pågår något aktivt projekt. Skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med besked om vad som gäller för just dig. Intresseanmälan är inte på något sätt bindande, men hjälper oss att se vart intresset finns för framtida fiberanslutning. På så sätt kan vi planera kommande fiberutbyggnad bättre. 

Har du ett fritidshus i området så hittar du mer information här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Bengtsson