Minuriteettikielineuvos

Kirunan kunta oon hallintokunta saamenkielele, meänkielele ja suomenkielele jokka oon kolme viiestä minuriteettikielistä.

Monikulttuurisennä kuntana ja hallintokuntana kolmele minuriteettikielele Kirunan kunnan päämäärä oon ette totheuttaa minuriteettikielilakia, vahvistaa ja tehjä näkyväksi paikalista kulttuuria, aktiivisti tehjä töitä kielitten revitaliseerinkille ja stimyleerata saamenkielen, meänkielen ja suomenkielen käyttöä julkisessa huohneessa. Se oon tärkeätä ette kunnan asukhaat, olletikki lapset, tuntevat ylpeyttä heän kulttuurisista juurista ja ette se oon yhtä luonolista ette puhua ko kuula näitä kieliä koko yhtheiskunnassa ja kaikissa yhtheyksissä.

Minuriteettikielineuvos oon orgaani neuvottelulle ja moleminpuoliselle informasuunile kysymyksissä jokka koskevat kansalisitten minuriteetitten olosuhtheita ja tarpheita.

Päämäärä neuvottelun kansa oon ette säänölisesti kehittää kunnan toimintaa minuriteettikielialuheela, ette huolehtia ette kunta nouvattaa intensuunia minuriteettilakisäätänössä ja ette antaa minuriteetile reelliä vaikutusvaltaa kysymyksissä jokka koskevat niitä.

Neuvoksessa oon neljä jäsentä ja varajäsentä joka kieliryhmästä; suomenkieli, meänkieli ja saamenkieli.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson