Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Sámegillii

Giron gielda lea hálddašanguovlu golmma unnitlogugielaide

Ruoŧas leat vihtta almmolaš unnitlogugiela: suoma, sámi, meängiella, romani ja jiddiš.

Dáin lea historjjálaš duogáš, danne leat daid gielaid geavaheddjiin sierra rievttit. Dalle go ovdamearkka dihte leat oktavuođat eiseválddiiguin, muhton gielddain gos stuorra oassi ássiin sámástit, suomastit dahje hupmet meängiela, galgá máhttit geavahit suoma, meängiela dahje sámegiela.

Giron gielda lea hálddašanguovlu golmma unnitlogugielaide: suoma, sámi (davvisámi) ja meängiela (durdnosleagisuoma ja lannankieli ). Sámiid, durdnosleagilaččaid ja ruoŧŧelaččaid kultuvrrat leat gávdnon bálddalagaid guhkes áiggiid ja máŋggakultuvrralašvuohta lea Girona dovdomearka.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson