Tuki ja huolto

Se saattaa merkitä suuren askelheen ja suuren muutoksen – ette huomata ette sitä ei pysty tekheen kaikkia mitä sitä oon harjaintunnu tekheen.

Sitä tarttee erin sorttista tukea ette pärjätä omassa arkipäivässä - joskus se saattaa olla tilapäinen tuki, toisti pitemälle aijale.

Sosiaalipalvelu esittää kolme tehtävvää sosiaalile kotipalvelulle. Jos sitä saihrauen, toimintaestheen elikkä vanhuuenmuutoksitten takia ei ennää pysty klaaraahmaan ommaa joka päivästä elantoa niin oon oikeus avustuksheen ette saattaa asua jäljelä kotona elikkä hoito- ja huoltoasumisessa.

Sillä joka saapii avustusta oon jatkuvasti eesvastuu ittestä ja omasta olosuhtheesta. Päämäärä avustuksen kansa oon ette tukea etelytyksiä ette ellää riippumattommaa elämää. Se merkittee ette avustus, niin pitkälti ko maholista laitethaan avuksi oma-aphuun.

Päämäärä avustusarvioinin kansa oon ette avustuskäsitteliä sosiaalihallinosta ja se joka tekkee hakemuksen avustuksesta yhessä tutkivat ja planeeraavat mikkä tarpheet oon olemassa ja formyleeraavat avustuksen tarkotukset.

Se oon avustuskäsitteliä joka ottaa päätökset virkamieseesvastuuena. Jos sitä ei tule yhtheenymmäryksheen tarpheista ja tarkotuksista niin sillä joka hakkee avustusta oon maholisuus valittaa päätöksen Hallinto- oikeutheen, hakialla oon oikeus saaja apua ette kirjottaa valituksen.

 

Kontakt

  • Avustuskäsitteliä

    Sie saatat soittaa joka arkipäivä 09.00-14.30 (kiini päiväruan aikana 12.00-13.00)

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas