Rakentaa, asua ja miljöö

Miljöö- ja rakenushallinolla oon suunile 50 työläistä ja hallinossa oon kolme osastoa: Pelastuspalvelu, Miljöökontturi, Rakenuslupakontturi. Jokhainen osasto oon töissä Miljöö - ja rakenushallinon tehtävitten puolesta.

Miljöö- ja rakenushallinolla oon suunile 50 työläistä ja hallinossa oon kolme osastoa: Pelastuspalvelu, Miljöökontturi, Rakenuslupakontturi. Jokhainen osasto oon töissä Miljöö - ja rakenushallinon tehtävitten puolesta.

Hallinto oon paljas viranomhaishallinto ja se merkittee ette koko toimintaa ohjaa jällaava lakisäätäntö.

Meän tehtävä oon ette päättää elikkä valmistaa päätöksiä asioissa jokka koskevat rakenusluppaa, miljöö-, terhveyssuojelu-, pelastus- ja trafikiasioita.  

Toimintaidea

Met piämä efektiivin käyttämisen kautta saatavissa olevista resyrsistä miljöö- ja rakenuslautakunnan vastuualuheela kehittää ja huolehtia Kirunan kuntaa.

Met piämä strateekisen ja pitkänaijan työn kautta tehjä töitä ette met saama varman, turvalisen ja kestävän yhtheiskuntakehityksen jossako oon hyvät elämismiljööt.

Yhtheistyö ja yhtheisvaikutus oon auvainsanoja meän työssä ette met parriimalla laila olema dynamisia pitkänaijan kestävässä kehityksessä Kirunan kunnasta.

Met halvaama ette meitä piethään efektiivinä, asialisenna ja selvänä. Met piämä antaa luottamusta ja olla saatavissa. Met piämä olla atraktiivi työnantaja.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson