Rakentaa, asua ja miljöö

Miljöö- ja rakenushallinolla oon suunile 50 työläistä ja hallinossa oon kolme osastoa: Pelastuspalvelu, Miljöökontturi, Rakenuslupakontturi. Jokhainen osasto oon töissä Miljöö - ja rakenushallinon tehtävitten puolesta.

Miljöö- ja rakenushallinolla oon suunile 50 työläistä ja hallinossa oon kolme osastoa: Pelastuspalvelu, Miljöökontturi, Rakenuslupakontturi. Jokhainen osasto oon töissä Miljöö - ja rakenushallinon tehtävitten puolesta.

Hallinto oon paljas viranomhaishallinto ja se merkittee ette koko toimintaa ohjaa jällaava lakisäätäntö.

Meän tehtävä oon ette päättää elikkä valmistaa päätöksiä asioissa jokka koskevat rakenusluppaa, miljöö-, terhveyssuojelu-, pelastus- ja trafikiasioita.  

Toimintaidea

Met piämä efektiivin käyttämisen kautta saatavissa olevista resyrsistä miljöö- ja rakenuslautakunnan vastuualuheela kehittää ja huolehtia Kirunan kuntaa.

Met piämä strateekisen ja pitkänaijan työn kautta tehjä töitä ette met saama varman, turvalisen ja kestävän yhtheiskuntakehityksen jossako oon hyvät elämismiljööt.

Yhtheistyö ja yhtheisvaikutus oon auvainsanoja meän työssä ette met parriimalla laila olema dynamisia pitkänaijan kestävässä kehityksessä Kirunan kunnasta.

Met halvaama ette meitä piethään efektiivinä, asialisenna ja selvänä. Met piämä antaa luottamusta ja olla saatavissa. Met piämä olla atraktiivi työnantaja.

Kontakt

 • Rakenuslupakontturi

  Ekspedisuuni

  Rakenuslupakontturin ekspedisuunissa oon henkilökuntaa

  maanantaina, tiistaina ja perjantaina kl 09.00-12.00 keskiviikkona ja tuorestaina 13.00-16.00

  jos net päivät ei ole pyhä- elikkävälipäivät.

 • Miljöökontturi

  Ekspedisuuni
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson