"rootPage" is not defined.

Lapsi ja koulutus

Net kansaliset minuriteettikielet oon meänkieli (tornionlaaksonsuomi) suomenkieli, saamenkieli, romani chib ja jiddisch.

Lapset jokka kuuluvat niishiin kansalishiin minuriteethiin saattavat esikoulussa saaja maholisuuen ette kehittää monikulttuurisen kuuluvaisuuen.
Kaikki oppilhaat koulussa pitävät olla tiolisia kansalisitten minuriteetitten kulttuurista, kielistä, uskonoista ja histuuriasta.
Ko oon kyse koulutuksesta niissä kansalisissa minuriteettikielissä niin päämiehelä oon velvolisuus järjestää koulutuksen vaikka oon vähempi ko viis hakijaa oppilasta kunnassa ja vaikka kieli ei ole oppilhaan jokapäivänen yhessäolokieli.

Ilmotus

Jos sie halvaat ilmottaa sinun lapsen äitinkielenopetuksheen sie otat yhtheyttä rehtorin kansa sinun lapsen koulula.

 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson