Esikoulu

Esikoulu pittää toimia niin ette lapsele jollako oon muu äitinkieli ko ruottinkieli annethaan maholisuus kehittää niin ruottinkieltä ko hänen äitinkieltä.

Esikoulu pittää toimia niin ette lapsele jollako oon muu äitinkieli ko ruottinkieli annethaan maholisuus kehittää niin ruottinkieltä ko hänen äitinkieltä.

Kaikila esikoululapsila jollako oon muu äitinkieli ko ruotti oon oikeus saaja äitinkielitukea jonka tarkotus oon ette kehittää niin ruottinkielen ko äitinkielen puhumiskykyä. Toiminta pittää kansa vahvistaa lapsitten turvalisuutta heän identtiteetissä. Tämä tullee esile alla olevissa sitatissa jokka oon otettu esikoulun opetusplaanista. Minuriteettikielilä oon erityisasema joilekko kunta pittää järjestää esikoulutoimintaa jossako koko elikkä osat toiminasta järjestethään minuriteettikielilä saamenkielelä, suomenkielelä elikkä meänkielelä.

Esikoulun päämäärät ja suunat, sitatti sivulta 9 Opetusplaanista esikoulule
"Kieli ja opetus kuuluvat erottamattomasti yhtheen niinku kieli ja identtiteettikehitys. Esikoulu häätyy pittää tähelisennä tehtävännä, ette stimyleerata lapsitten kielikehitystä, rohkasta ja ottaa taltheen lapsen utelihaisuuen ja innostuksen kirjotuskieleliselle mailmale. Lapset joilako oon ulkomaanlainen tausta, jokka kehittävät heän äitinkieltä, saavat paremat maholisuuet ette oppia ruottinkieltä ja kansa kehittää tietoja muila aluheila. Esikoulu pittää toimia niin ette lapsele, jollako oon muu äitinkieli ko ruottinkieli, annethaan maholisuus kehittää niin ruottinkieltä ko hänen äitinkieltä.”

Esikoulu pittää tehjä parhauensa ette jokhainen lapsi, sitatti sivula 13 Opetusplaanista esikoulule.
"- jollako oon muu äitinkieli ko ruottinkieli kehittää hänen kulttuurista identtiteettiä ja hänen kykyä ette puhua niin ruottinkielelä ko hänen äitinkielelä."

Nalle-Maija

Nalle-Maija on suomen ja meänkielinen osasto. Meän toiminta on suomen/meänkielelä ja met tehemä töitä määrätietosesti ja systemaattisesti äitinkielelä/toiselakielelä. Met keskitymä kielen, kulttuurin ja identiteetin kehityksheen. Osastola on 15 kläppiä 1-5 v. Kläpilä on inspiroiva leekaus- ja oppimisympäristö, missä net saattavat itte valita, mistä on kiinostunheet. Meän toiminta on kieltä kehittävä ja met tehemä töitä teemassa, missä met otama huomihoon läroplaanin tavotheet. Met dokumenteeraama kläpitten oppiminsen kansihoon.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson