Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

"rootPage" is not defined.
Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Sámegillii

Giron gielda lea hálddašanguovlu golmma unnitlogugielaide

Ruoŧas leat vihtta almmolaš unnitlogugiela: suoma, sámi, meängiella, romani ja jiddiš.

Dáin lea historjjálaš duogáš, danne leat daid gielaid geavaheddjiin sierra rievttit. Dalle go ovdamearkka dihte leat oktavuođat eiseválddiiguin, muhton gielddain gos stuorra oassi ássiin sámástit, suomastit dahje hupmet meängiela, galgá máhttit geavahit suoma, meängiela dahje sámegiela.

Giron gielda lea hálddašanguovlu golmma unnitlogugielaide: suoma, sámi (davvisámi) ja meängiela (durdnosleagisuoma ja lannankieli ). Sámiid, durdnosleagilaččaid ja ruoŧŧelaččaid kultuvrrat leat gávdnon bálddalagaid guhkes áiggiid ja máŋggakultuvrralašvuohta lea Girona dovdomearka.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson