Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

"rootPage" is not defined.
Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Sámegillii

Giron gielda lea hálddašanguovlu golmma unnitlogugielaide

Ruoŧas leat vihtta almmolaš unnitlogugiela: suoma, sámi, meängiella, romani ja jiddiš.

Dáin lea historjjálaš duogáš, danne leat daid gielaid geavaheddjiin sierra rievttit. Dalle go ovdamearkka dihte leat oktavuođat eiseválddiiguin, muhton gielddain gos stuorra oassi ássiin sámástit, suomastit dahje hupmet meängiela, galgá máhttit geavahit suoma, meängiela dahje sámegiela.

Giron gielda lea hálddašanguovlu golmma unnitlogugielaide: suoma, sámi (davvisámi) ja meängiela (durdnosleagisuoma ja lannankieli ). Sámiid, durdnosleagilaččaid ja ruoŧŧelaččaid kultuvrrat leat gávdnon bálddalagaid guhkes áiggiid ja máŋggakultuvrralašvuohta lea Girona dovdomearka.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson