Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Mánát ja oahpahus

Nášuvnnalaš veahádatgielat leat meänkieli (durdnosleagisuomagiella), suomagiella, sámigiella, romani chib ja jiddisch.

Mánát mat gullojit daid nášuvnnalaš veahádagaide sáhttet ovdaskuvllas oažžut vejolašvuođa ovddidit máŋggakultuvrralaš gullevašvuođa.Visot oahppit skuvllas galge dovdat nášuvnnalaš veahádagaid kultuvrra, giela, oskku ja historjjá.

Mii guoská oahpahusa nášuvnnalaš veahádatgielain de oaiveolmmái lea geatnegahtton lágidit oahpahusa váikko leat unnibut go vihtta oahppi geat ohcet gielddas ja váikko giella ii leat oahppi beaivválaš gulahallangiella.

Ilmmuhus

Jus háliidat ilmmuhit du máná eatnigieloahpahussii válddát oktavuođa rektoriin du máná skuvllas.


Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Helen Andersson