Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Mánát ja oahpahus

Nášuvnnalaš veahádatgielat leat meänkieli (durdnosleagisuomagiella), suomagiella, sámigiella, romani chib ja jiddisch.

Mánát mat gullojit daid nášuvnnalaš veahádagaide sáhttet ovdaskuvllas oažžut vejolašvuođa ovddidit máŋggakultuvrralaš gullevašvuođa.Visot oahppit skuvllas galge dovdat nášuvnnalaš veahádagaid kultuvrra, giela, oskku ja historjjá.

Mii guoská oahpahusa nášuvnnalaš veahádatgielain de oaiveolmmái lea geatnegahtton lágidit oahpahusa váikko leat unnibut go vihtta oahppi geat ohcet gielddas ja váikko giella ii leat oahppi beaivválaš gulahallangiella.

Ilmmuhus

Jus háliidat ilmmuhit du máná eatnigieloahpahussii válddát oktavuođa rektoriin du máná skuvllas.


Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Helen Andersson