Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Mánát ja oahpahus

Nášuvnnalaš veahádatgielat leat meänkieli (durdnosleagisuomagiella), suomagiella, sámigiella, romani chib ja jiddisch.

Mánát mat gullojit daid nášuvnnalaš veahádagaide sáhttet ovdaskuvllas oažžut vejolašvuođa ovddidit máŋggakultuvrralaš gullevašvuođa.Visot oahppit skuvllas galge dovdat nášuvnnalaš veahádagaid kultuvrra, giela, oskku ja historjjá.

Mii guoská oahpahusa nášuvnnalaš veahádatgielain de oaiveolmmái lea geatnegahtton lágidit oahpahusa váikko leat unnibut go vihtta oahppi geat ohcet gielddas ja váikko giella ii leat oahppi beaivválaš gulahallangiella.

Ilmmuhus

Jus háliidat ilmmuhit du máná eatnigieloahpahussii válddát oktavuođa rektoriin du máná skuvllas.


Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Helen Andersson