Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Gielda ja politihka

Giron girku.

Giron gielddas orrot nuo 23 000 olbmo. Eatnašat sis orrot guovddážis, Giron gávpogis, muhto birra gávpoga gávdnojit moanat gilit o.m.d. Čohkkiras ja Veaikevárri gosa ollosat leat orron.

Oanehaččat Girona birra:

  • Giron gielda oamasta riikka čábbásamos dáiddačoakkáldaga. Das leat nuo 2000 sárguma, earret earáid Anders Zorn, John Bauer ja Edvard Munch barggut.
  • Arkitekturjagi 2001 vallejedje ruoŧŧelaččat Giron girku Ruoŧa čábbámus almmolaš ráhkadussan.
  • 7 jagi mánuin lea Gironis eanet beaivečuovga go Stockholmmas. Gaskkal njukčamánu 8 beaivvi ja golggotmánu 7 beaivvi báitá beaivi eanet go dat dahká gonagaslaš oaivegávpogis.
  • Gironis báitá idjabeaivváš 50 geasseija, miessemánu loahpageažis gitta suoidnemánu loahpageahčái, dalle beaivi ii luoitte.
  • Gironis lea polaridja 20 jándora, juovlamánu 12 beaivvis gitta 31 beaivái. Dalle beaivi ii nagot loktanit albmeravdda bajábeallái.
  • 400 registrerejuvvon searvvit dagahit Girona gieldan mas leat eanemus searvvit Ruoŧas.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson