Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Gielda ja politihka

Giron girku.

Giron gielddas orrot nuo 23 000 olbmo. Eatnašat sis orrot guovddážis, Giron gávpogis, muhto birra gávpoga gávdnojit moanat gilit o.m.d. Čohkkiras ja Veaikevárri gosa ollosat leat orron.

Oanehaččat Girona birra:

  • Giron gielda oamasta riikka čábbásamos dáiddačoakkáldaga. Das leat nuo 2000 sárguma, earret earáid Anders Zorn, John Bauer ja Edvard Munch barggut.
  • Arkitekturjagi 2001 vallejedje ruoŧŧelaččat Giron girku Ruoŧa čábbámus almmolaš ráhkadussan.
  • 7 jagi mánuin lea Gironis eanet beaivečuovga go Stockholmmas. Gaskkal njukčamánu 8 beaivvi ja golggotmánu 7 beaivvi báitá beaivi eanet go dat dahká gonagaslaš oaivegávpogis.
  • Gironis báitá idjabeaivváš 50 geasseija, miessemánu loahpageažis gitta suoidnemánu loahpageahčái, dalle beaivi ii luoitte.
  • Gironis lea polaridja 20 jándora, juovlamánu 12 beaivvis gitta 31 beaivái. Dalle beaivi ii nagot loktanit albmeravdda bajábeallái.
  • 400 registrerejuvvon searvvit dagahit Girona gieldan mas leat eanemus searvvit Ruoŧas.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson