Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hukset, orrut ja biras

Hálddahus lea buhtis eiseváldehálddahus, mii mearkkaša ahte buot doaibma stivrejuvvo čuožžovaš láhkamearrádusaid vuođul.

Min bargun lea mearridit ja válbmet mearrádusaid ásiin dego biggenlohpe, biras- , dearvvasvuođasuodjalus-, gádjun- sihke trafihkaáššiin.

Doaibmajurdda

Mii galgat beaktilis geavatlaš resurssaid geavahemiin biras- ja biggenlávdegotti vástosuorggis ovddidit ja hálddašit Girona gieldda.

Mii galgat strategalaš ja guhkesáigásaš bargguin veahkehit sihkkaris, dorvvolaš ja bissovaš servodatovdáneapmái mas leat buorit eallinbirrasat.

Ovttasbargu ja ovttasdoaibman leat čoavddasánit min barggus vai mii buoremus vugiin galgat leahkit dynámalaččat Girona gieldda guhkesáigásaš bissovaš ovdáneamis.

Min galget ipmirdit beaktilin, áššálažžan ja čalmmusin. Mii galgat boktit luohttámuša ja leahkit geavatlaččat. Mii galgat leahkit geasuhahtti bargoaddi.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Helen Andersson