Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Hukset, orrut ja biras

Hálddahus lea buhtis eiseváldehálddahus, mii mearkkaša ahte buot doaibma stivrejuvvo čuožžovaš láhkamearrádusaid vuođul.

Min bargun lea mearridit ja válbmet mearrádusaid ásiin dego biggenlohpe, biras- , dearvvasvuođasuodjalus-, gádjun- sihke trafihkaáššiin.

Doaibmajurdda

Mii galgat beaktilis geavatlaš resurssaid geavahemiin biras- ja biggenlávdegotti vástosuorggis ovddidit ja hálddašit Girona gieldda.

Mii galgat strategalaš ja guhkesáigásaš bargguin veahkehit sihkkaris, dorvvolaš ja bissovaš servodatovdáneapmái mas leat buorit eallinbirrasat.

Ovttasbargu ja ovttasdoaibman leat čoavddasánit min barggus vai mii buoremus vugiin galgat leahkit dynámalaččat Girona gieldda guhkesáigásaš bissovaš ovdáneamis.

Min galget ipmirdit beaktilin, áššálažžan ja čalmmusin. Mii galgat boktit luohttámuša ja leahkit geavatlaččat. Mii galgat leahkit geasuhahtti bargoaddi.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Helen Andersson