Vähemmistö-kielineuvosto

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistökieltä, ja Kiirunan kunta on niistä kolmen, saamen, meänkielen ja suomen, hallintoaluekunta.

Monikulttuurisena kuntana ja kolmen kansallisen vähemmistökielen hallintoaluekuntana Kiirunan kunnan tavoitteena on noudattaa vähemmistökieliä koskevia lakeja, vahvistaa ja tehdä näkyvämmäksi paikallisia kulttuureja, toimia aktiivisesti kielten elvyttämiseksi ja lisätä saamen, meänkielen ja suomen käyttöä julkisissa tiloissa. On tärkeää, että kunnan asukkaat, erityisesti lapset, ovat ylpeitä kulttuurijuuristaan ja että näiden kielien puhuminen ja kuuleminen on luonnollista koko yhteiskunnassa ja kaikissa tilanteissa.

Vähemmistökielineuvosto on elin, jossa neuvotellaan ja joka jakaa molemminpuolista tietoa kansallisten vähemmistöjen edellytyksiä ja tarpeita koskevissa kysymyksissä.

Neuvoston tavoitteena on kehittää jatkuvasti kunnan toimintaa vähemmistökielialueella, huolehtia siitä, että kunta täyttää vähemmistölainsäädännön pyrkimykset ja antaa vähemmistöille todellista vaikutusvaltaa niitä itseään koskevissa kysymyksissä.

Neuvosto koostuu neljästä jäsenestä ja varajäsenestä kustakin kieliryhmästä: suomenkielisistä, meänkielisistä ja saamenkielisistä.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas