Sosiaali- ja hoitopalvelut

On suuri muutos ja vaatii sopeutumista, kun huomaa, että ei enää selviä itsenäisesti kaikesta, mihin on tottunut. Arjessa voi tarvita monenlaista tukea joko väliaikaisesti tai pitkällä tähtäimellä.

Sosiaalipalvelut nimeävät sosiaalisille kotipalveluilla kolme tehtävää. Kun arjesta ei enää selviä sairauden, toimintarajoitteiden tai ikääntymisen tuomien muutosten vuoksi, on oikeutettu saamaan tukea, jonka avulla on mahdollista jatkaa elämistä kotona tai tuki- ja palveluasumisen yksikössä.

Tukipalveluja saava henkilö on edelleen vastuussa itsestään ja tilanteestaan. Tuen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia elää itsenäistä elämää. Tämä tarkoittaa, että omatoimisuuden tukeminen on mahdollisimman kauan tukitoimien tarkoitus.

Tarveharkinnan tarkoitus on, että sosiaalipalvelujen avustuskäsittelijä ja tuen hakija selvittävät ja arvioivat yhdessä tuen tarpeet ja muotoilevat sen tavoitteet.

Avustuskäsittelijä tekee päätöksen virkamiesvastuulla. Jos tarpeesta ja tavoitteista ei päästä yhteisymmärrykseen, hakijalla on oikeus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hakijalla on oikeus saada apua valituksen laatimiseen.

Kontakt

  • Avustuskäsitteliä

    Sie saatat soittaa joka arkipäivä 09.00-14.30 (kiini päiväruan aikana 12.00-13.00)

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas