Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Ympäristö- ja rakennushallinnossa on noin 50 työntekijää, ja se koostuu kolmesta eri osastosta: pelastustoimesta, ympäristötoimistosta ja rakennuslupatoimistosta. Kaikki osastot toimivat ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimeksiannosta.

Ympäristö- ja rakennushallinto tekee päätöksiä ja valmistella päätöksiä asioissa, jotka liittyvät rakennuslupiin, ympäristöön, terveydensuojeluun, pelastustoimeen ja liikenteeseen.

Toiminta-ajatus

Kehitämme ja hallinnoimme Kiirunan kuntaa ympäristö- ja rakennuslautakunnan vastuualueella hyödyntämällä tehokkaasti käytettävissä olevia resursseja.

Pyrimme strategisesti ja pitkäjänteisesti työskentelemällä luomaan turvattua, turvallista ja kestävää yhdyskuntakehitystä ja hyviä elinympäristöjä.

Yhteistyö ja yhteistoiminta ovat avainsanoja työssämme, jonka tarkoituksena on edistää pitkän aikavälin kestävää kehitystä Kiirunan kunnassa mahdollisimman dynaamisesti.

Pyrkimyksenämme on toimia tehokkaasti, asiallisesti ja selkeästi. Meidän tulee herättää luottamusta ja olla tavoitettavissa. Pyrimme olemaan myös houkutteleva työnantaja.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson