Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Ympäristö- ja rakennushallinnossa on noin 50 työntekijää, ja se koostuu kolmesta eri osastosta: pelastustoimesta, ympäristötoimistosta ja rakennuslupatoimistosta. Kaikki osastot toimivat ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimeksiannosta.

Ympäristö- ja rakennushallinto tekee päätöksiä ja valmistella päätöksiä asioissa, jotka liittyvät rakennuslupiin, ympäristöön, terveydensuojeluun, pelastustoimeen ja liikenteeseen.

Toiminta-ajatus

Kehitämme ja hallinnoimme Kiirunan kuntaa ympäristö- ja rakennuslautakunnan vastuualueella hyödyntämällä tehokkaasti käytettävissä olevia resursseja.

Pyrimme strategisesti ja pitkäjänteisesti työskentelemällä luomaan turvattua, turvallista ja kestävää yhdyskuntakehitystä ja hyviä elinympäristöjä.

Yhteistyö ja yhteistoiminta ovat avainsanoja työssämme, jonka tarkoituksena on edistää pitkän aikavälin kestävää kehitystä Kiirunan kunnassa mahdollisimman dynaamisesti.

Pyrkimyksenämme on toimia tehokkaasti, asiallisesti ja selkeästi. Meidän tulee herättää luottamusta ja olla tavoitettavissa. Pyrimme olemaan myös houkutteleva työnantaja.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas