Mars

Dammsugare Electrolux ZA56

I mars månad så passar det väl med vårstädning, så får vi presentera vår dammsugare! 7 mars firas även dammsugarens, eller jag menar punchrullens, dag.

Fikabrödets smeknamn kommer faktiskt från att den liknar de tubformade dammsugare som var vanliga i hemmet från 1920-talet och flera decennier framåt. Enligt Tekniska museet så var det modellen Electrolux Z30, även kallad "Limpan", från 1938 som var så att säga modellen. Kommunens dammsugare, en Electrolux ZA56, ser i stort sett likadan ut.

Till dammsugaren finns sladd, rör och munstycke och den drogs på medar. Det finns även en praktisk upphängningskrok.

Idén till dammsugaren föddes i en tid då hemmen var fyllda av dammiga mattor samtidigt som man började förstå sambandet mellan hygien och hälsa. När hushållen fick el och dammsugaren blev mindre och elektrisk blev den allt vanligare i hemmen. Produktutvecklingen gick från stora klumpiga modeller till smidiga på medar som man kunde dra efter sig.

Dammsugarna var bland de första elektriska hushållsmaskinerna. I takt med en ökad levnadsstandard och att hushållen fick tillgång till el blev det möjligt för allt fler att köpa maskinerna. De såldes länge av dörrknackande försäljare

.

Närbild
Närbild Foto: Clara Nyström
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling