Normkreativitet

spel normkreativ innovation

I en hållbar stad trivs människor med sitt boende och är trygga. Att fokusera på social hållbarhet och normkreativ innovation ingår därför i skapandet av nya Kiruna – en inkluderande stad. Trygghet, tillgänglighet till service och byggmiljöer och att känna sig välkommen är några frågor som är viktiga för att skapa en socialt hållbar stad.

Normkritik är ett verktyg för att identifiera hur olika människor riskerar att bli diskriminerade eller begränsade, till exempel utifrån sexuell läggning, kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller ålder. Det handlar om att synliggöra föreställningar och osynliga regler som utesluter vissa grupper. Normkreativ innovation bygger på normkritisk analys, och syftar till att utveckla nytänkande lösningar som fungerar bättre för alla.

I samarbete med Rise, LTU, Tekniska Verken och Kiruna kommun.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson