Vad tycker Kirunaborna

Vy från Hotell Scandic Ferrum mot Kiirunavaara klockan 19.06 den 27 mars 2019. Foto: Kjell Törmä

Utgångspunkten för det nya Kiruna är de åsikter och förslag som väckts av Kirunaborna.

Det finns en förståelse för stadsomvandlingen. Men Kirunabornas röster är samtidigt entydiga - "Vi lämnar vår historia, våra minnen och platser som är del av vår identitet – det nya som byggs måste vara bra och attraktivt."

Av dessa skäl har utgångspunkten i utvecklingsplanen för det nya Kiruna hela tiden varit de åsikter och förslag som väckts av Kirunaborna och som ska ligga till grund för byggandet av den nya stadskärnan. Att den framtida staden blir attraktiv och att Kirunaborna tar den till sina hjärtan är den självklara utgångspunkten för planeringen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark