Besöksplatser

Kirunas nuvarande centrum från Mangigatan mot Föreningsgatan den 25 oktober 2021.

På de här sidorna finns tips på besöksplatser med koppling till stadsomvandlingen samt länkar till mer information.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark