Aktuella projekt

Malmvägen in till Kirunas nya stadskärna med en brun byggnad till vänster och en vit byggnad rakt fram.
Malmvägen i nya stadskärnan med Kvarter 1 till vänster samt Scandic Kiruna och del av handelskvarteren den 27 juni.

Under de närmaste åren kommer hotell, handelslokaler och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. På den här sidan kan du läsa om alla byggprojekt, både kommunens och andra aktörers.

Det handlar om flera nya kommunala verksamheter som får nya byggnader och flera kvarter som bebyggs med bostäder och kontor. Det är inte bara i den nya stadskärnan som det satsas, friluftsområdet Luossavaara Matojärvi utvecklas också.

Merparten av projekten finansieras av ersättningar för stadsomvandlingen, som tillsammans med kommunal finansiering gör det möjligt att växla upp insatsen och skapa innovativa anläggningar, bostäder och serviceerbjudanden för Kirunaborna.

Kommunkoncernen satsar ungefär tre till fyra miljarder kronor på att bygga upp en helt ny stad.

Samtidigt skapas en miljö- och funktionsmässigt smart stad genom att kombinera verksamheter i gemensamma lokaler vilket ger både samordningsvinster och kostnadseffektivitet ur driftsynpunkt.

Boka datumet 1-3 september 2022 - invigning av Kirunas nya stadskärna!

På webbsidan invigningnyakiruna.se hittar du mer information, se länk nedan.

Kirunas nya stadskärna

Till stadskärnan ska all handel som finns i nuvarande centrum flyttas. Den 1 september flyttar handlare från nuvarande centrum till den nya stadskärnan. År 2022 står även andra byggnader klara medan byggnationer av andra projekt fortsätter.

Illustrationen visar en karta över nya Kiruna.
Så hittar du i nya stadskärnan under invigningen. Den här kartan gäller från och med den första september.

Detta händer under 2022

 • Under sommaren pågår arbete på Stadshustorget med begränsad tillgång till Malmvägen fram till den 1 september 2022.
 • Infrastrukturen med gator, gång- och cykelvägar samt belysning färdigställs i den första delen av nya stadskärnan med Stadshustorget, Malmvägen, Svarta Björns gata och Flyttleden. På torget anläggs ytskikt med granithällar och här ska även parkbänkar, belysning, fundament för konst­utsmyckning, lekytor och sol soffa komma på plats. Arbetet (som startade 2021) pågår under 2022.
 • Skjutbaneområdet: Arbete med nya gator och ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme.
 • Kiruna badhus, som just nu byggs, får en central placering i nya stadskärnan.
 • Kunskapsstaden med gymnasieskola, Kulturskolan och lärcentra för vuxna byggs.
 • Aurora kultur & kongress invigs officiellt men har redan under en tid tagit emot mindre grupper för möten och kulturevenemang. Här inryms bland annat stadsbibliotek och ungdomens hus.
 • Till Kvarter 1, som ligger i direkt anslutning till Stadshustorget, flyttar verksamheter från områden som påverkas av gruvbrytningen till de nya kommersiella lokalerna.
 • Ny järnvägsstation. Trafikverket har tagit ställning i frågan om placeringen av en ny järnvägsstation.
 • Kyrkoplanen, omfattande utredningar och detaljplanearbete pågår inför flytt av kyrkan och nio andra byggnader.
 • Polishus - byggnationen av det nya polishuset är i full gång.
 • Bostäder: Just nu pågår byggnation av bostäder på bland annat Skjutbaneområdet, Jägarskoleområdet och i anslutning till nya stadskärnan.
 • Den 1-3 september 2022 invigs handelskvarteren och Kirunas nya stadskärna öppnar upp. Samtidigt flyttar handeln från Kirunas nuvarande centrum till den nya stadskärnan.


Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark