Aktuella projekt

Malmvägen in mot Kirunas nya stadskärna. Närmast till vänster ses Kvarter 1. Foto 3 oktober 2022.

Under de närmaste åren kommer bland annat hotell och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. På den här sidan kan du läsa om alla byggprojekt, både kommunens och andra aktörers.

Det handlar om flera nya kommunala verksamheter som får nya byggnader och flera kvarter som bebyggs med bostäder och kontor. Det är inte bara i den nya stadskärnan som det satsas, friluftsområdet Luossavaara Matojärvi utvecklas också.

Merparten av projekten finansieras av ersättningar för stadsomvandlingen, som tillsammans med kommunal finansiering gör det möjligt att växla upp insatsen och skapa innovativa anläggningar, bostäder och serviceerbjudanden för Kirunaborna.

Kommunkoncernen satsar ungefär tre till fyra miljarder kronor på att bygga upp en helt ny stad.

Samtidigt skapas en miljö- och funktionsmässigt smart stad genom att kombinera verksamheter i gemensamma lokaler vilket ger både samordningsvinster och kostnadseffektivitet ur driftsynpunkt.

Fotot är taget uppifrån och visar en väg med byggnader framför och på sidan med en blå himmel bakom
Till vänster Malmvägen in mot nya stadskärnan. Vy mot gruvan och gamla centrum. Foto 14 oktober 2022.

Kirunas nya stadskärna

Den 1 september 2022 flyttade handlare från det som nu räknas som gamla centrum till den nya stadskärnan. År 2022 står även andra byggnader klara medan byggnationer av andra projekt fortsätter.

Fotot visar en affärsgata med människor och hus.
Torggatan i Kirunas nya stadskärna dit butiker från gamla centrum har flyttat. Foto 3 oktober 2022.
Den här kartan gäller från och med den första september 2022. Klicka på kartan så öppnas den i ett nytt fönster.

 • Infrastrukturen med gator, gång- och cykelvägar samt belysning färdigställs i den första delen av nya stadskärnan med Stadstorget, Malmvägen, Svarta Björns gata och Flyttleden. På Stadstorget anläggs ytskikt med granithällar och här ska även parkbänkar, belysning, fundament för konst­utsmyckning, lekytor och solsoffa komma på plats. Arbetet (som startade 2021) pågår under 2022.
 • Skjutbaneområdet: Arbete med nya gator och ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme.
 • Kiruna badhus, som just nu byggs, får en central placering i nya stadskärnan.
 • Kunskapsstaden med gymnasieskola, Kulturskolan och lärcentra för vuxna byggs.
 • Aurora kultur & kongress invigs officiellt men har redan under en tid tagit emot mindre grupper för möten och kulturevenemang. Här inryms bland annat stadsbibliotek och ungdomens hus.
 • Till Kvarter 1, som ligger i direkt anslutning till Stadshustorget, flyttar verksamheter från områden som påverkas av gruvbrytningen till de nya kommersiella lokalerna.
 • Ny järnvägsstation. Trafikverket har tagit ställning i frågan om placeringen av en ny järnvägsstation.
 • Kyrkoplanen, omfattande utredningar och detaljplanearbete pågår inför flytt av kyrkan och nio andra byggnader.
 • Polishus - byggnationen av det nya polishuset är i full gång.
 • Bostäder: Just nu pågår byggnation av bostäder på bland annat Skjutbaneområdet, Jägarskoleområdet och i anslutning till nya stadskärnan.
 • Den 1-3 september 2022 invigdes handelskvarteren och Kirunas nya stadskärna öppnade upp. Samtidigt flyttade handeln från Kirunas gamla centrum till den nya stadskärnan.

 • Färdigställande av infrastruktur gator, gång- och cykelvägar samt belysning i Kirunas nya kommersiella centrum fortsätter.
 • Arbete med infrastruktur i skjutbaneområdet.
 • Kiruna badhus står klart och får en central placering.
 • Kunskapsstaden med gymnasieskola, kulturskolan och lärcentra för vuxna står klart under hösten.
 • Inflyttning i de nya lägenheterna i Kvarter 7-9.
 • Elite Hotels fortsätter att byggas bakom Aurora kultur & kongress.
 • Detaljplanering av parker och offentliga platser.
 • Förberedelser inför kyrkans flytt fortsätter.
 • Småhustomter klara för försäljning längs med Kurravaaravägen.
 • Byggnationen av Kirunabostäders trygghetsboende mitt i stadskärnan (Kvarter 91) pågår.
 • Polishuset klart.
 • Byggstart av Kirunabostäders bostäder i Kvarter 90 längs med Malmvägen intill färdigbyggda Kvarter 1.
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark