Detaljplaner

Utsikt från Högalidskolan mot bebyggelse i Luossavaaraområdet med Kirunafjällen i bakgrunden i oktober 2013. Foto Kjell Törmä

En detaljplan beskriver hur marken i ett område får användas.

Detaljplanerna anger vad som får finnas i ett område till exempel bostäder, kontor, park eller gruvindustri. För att ett område ska kunna avvecklas och göras om till gruvindustriområde behöver man ändra i detaljplanerna.

Detaljplaner i områden som påverkas av gruvans brytning görs om så att bebyggelsen ska kunna avvecklas och gruvdriften ska kunna utvecklas. I de detaljplanerna beskrivs samtidigt att en parkmiljö ska anläggas mellan staden och gruvindustrin, en gruvstadspark.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson