Utvecklingsplan

Vy från taket av NSD-huset längs Mangigatan mot Sporthallen den 16 maj 2017. Foto: Kjell Törmä.

Kiruna kommun har tagit fram en utvecklingsplan för den nya stadskärnan – en plan som möter Kirunabornas önskemål om en funktionsblandad och tät stadskärna med tydlig stadskänsla, ett stadstorg och en handelsgata.

Ambitionen är att stadskärnan, förutom kommersiell service, ska innehålla bostäder, kontor och kommunal service. Bottenvåningarna ska vara öppna mot handelsgatan och stadstorget. Varje byggnad ska bidra till att skapa en levande stadsmiljö.

Den nya stadskärnan ramas in av tre större vägar; Malmvägen, Kurravaaravägen och ny E10. Torget med det nya stadshuset är den centrala punkten. Vid torget tar handelsgatan sin början och leder österut mot E10. Stadsparken har en långsmal form och är 50 meter bred. Den kommer att kantas av bebyggelse på båda sidor och kopplar samman den gamla och nya staden. Bostadskvarteren är utformade så att ingen bor längre än tre kvarter från naturen.

Utvecklingsplanen antogs den 22 april 2014 av kommunfullmäktige. Utvecklingsplanen inklusive en sammanfattning av denna finns att ladda ner.

Kristallen - Kiruna stadshus och Norrbottens länskonstmuseum

I början av augusti 2018 bytte Kiruna kommun förvaltningsbyggnad och det gamla stadshuset Igloo stängdes. I det nya stadshuset, Kristallen, finns förutom de kommunala verksamheterna även ett länskonstmuseum.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark