Bakgrund

Föreningsgatan med människor som promenerar i Kirunas gamla centrum sommaren 2022.
Föreningsgatan i det som nu är gamla centrum den 1 juli 2022.

År 2004 stod det klart att gruvbrytningen skulle komma att påverka stadens dåvarande centrum. Det innebar att 6000 personer, vilket är hela 33 procent av Kirunas befolkning, skulle behöva flytta.

Hösten 2022 invigdes den nya stadskärnan och den fortsätter att byggas med bland annat nya bostäder, ett nytt badhus och en ny gymnasieskola.

I över 100 år har järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadens centrala delar

År 2004 stod det klart att den tiden var över. Då presenterade gruvföretaget LKAB en prognos för hur sprickbildningen kommer att nå in i det som nu är gamla centrum. Det blev startskottet för stadsomvandlingen. Gruvbrytningen är basen i Kirunas näringsliv och därför är Kiruna kommun beredd att flytta delar av staden.

Fotot visar blommor med byggnader, människor och en blå himmel i bakgrunden.
Kirunas gamla centrum, som just nu avvecklas, den 2 juli 2022. Fotot är taget någon månad innan invigningen av den nya stadskärnan.

I utvecklingsplanen ingår tio kvarter som ligger runt Kristallen

Den 22 april 2014 antog kommunfullmäktige en utvecklingsplan för nya Kiruna. I september-december samma år genomfördes en markanvisningsprocess. Intresset för markanvisningen var stort och tolv företag anmälde intresse för att få bygga i den nya stadskärnan. En extern bedömningsgrupp lämnade förslag till tilldelningsbeslut och kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015 i enlighet med förslaget.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark