Projekt och samarbete

Vy från NSD-husets tak längs Mangigatan mot Gallerian och Kupoltorget den 16 maj 2013. Foto Kjell Törmä

Nedan publiceras projekt och samarbeten med koppling till den pågående stadsomvandlingen i Kiruna.

Projektet Kirunabo pågick 2018-2019. Projektet har via utforskande och medskapande metoder involverat medborgare i arbetet med stadsomvandlingen och kommunala medborgardialoger.

Tillsammans med lokala initiativtagare har projektet deltagit i skapandet av nya fysiska mötesplatser som bygger på sociala aktiviteter och gemensamma intressen hos deltagarna. Mötesplatserna har testats i Kirunas befintliga centrum för att se vilka behov som finns och faktorer som behövs för att bygga en ny centrumkärna ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Kirunabo har arbetat för att bryta utanförskap och motverka segregation, så att fler medborgare inkluderas och känner glädje och delaktighet i stadsutvecklingen.

Innovationsteam: Projektledare Emma Jonsson, processledare Samir Mujagic och projektutvärderare från Umeå Universitet Sanna Bergman

Finansiärer: Kiruna kommun och Vinnova

Här finns en utvärderingsrapport om projektet som Umeå universitet har tagit fram (pdf). Länk till annan webbplats.

Projektet c/o Kiruna startade 2018 och avslutades i början av år 2020.

Kiruna står inför en omvandlingsfas med ett nytt centrum, en process som är omtalad och bevakad nationellt och internationellt. Stadsomvandlingen pågår och på vägen mot det nya möts vi av utmaningar som påverkar Kiruna som plats. Ur det föddes projektet c/o Kiruna som startade igång under våren 2018 med fokus på attraktivitet i befintlig stadskärna. Syftet med projektet c/o Kiruna har varit att fungera som en testplattform för aktiviteter som kan tas med i utveckling av den nya stadskärnan. Projektet finansieras av Kiruna kommun, Sparbanken Nord och Region Norrbotten.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark