Bostäder

Flygfoto över Kiruna 2014.

Kirunabostäder AB är ett kommunalt bostadsbolag som äger och förvaltar bostäder i hela Kiruna kommun.

Kirunabostäder erbjuder bostäder i Kiruna kommun.
Här finns också länkar till andra bostadsbolag i kommunen. Se länkar nedan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark