Politiska beslut

Kirunas nuvarande centrum, som påverkas av gruvbrytningen. Foto mars 2019.

Sedan stadsomvandlingens start år 2004, har många viktiga politiska beslut tagits av kommunens politiker.

Medborgarna i Kiruna kommun styr själva sin kommun genom de politiker de valt till kommunfullmäktige, som är högsta beslutande organ i kommunen. De politiska församlingarna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna har beslutat om arkitekttävlingar, detaljplaner och fördjupad översiktsplan men också om den nya stadskärnans placering och viktiga avtal med LKAB.

Fakta om Kirunas stadsomvandling

Inom området som berörs av den senaste huvudnivån finns 3 000 bostäder, 750 hotellbäddar, hela stadskärnans kommersiella centrum, flertalet större offentliga institutioner – bland annat stadshuset, gymnasieskolan, en grundskola, sjukhuset, biblioteket, kyrkan och badhuset – samt cirka 1 000 arbetsplatser.

6 000 personer i stadskärnan måste flytta, vilket är hela 33 procent av centrala Kirunas befolkning. Alla kommuninvånare berörs dock på något sätt av stadsomvandlingen, eftersom många viktiga samhällsfunktioner finns i området.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark