Bakgrund

Föreningsgatan med människor som promenerar i Kirunas gamla centrum sommaren 2022.
Föreningsgatan i det som nu är gamla centrum den 1 juli 2022.

Inom området som berörs av den senaste huvudnivån finns cirka 3000 bostäder, 750 hotellbäddar, hela stadskärnans kommersiella centrum, flertalet större offentliga institutioner – bland annat gymnasieskolan, sjukhuset, kyrkan och badhuset – samt cirka 1 000 arbetsplatser. Den nya stadskärnan invigdes den 1-3 september 2022.

6 000 personer i gamla centrum måste flytta, vilket är hela 33 procent av centrala Kirunas befolkning. Alla kommuninvånare berörs dock på något sätt av stadsomvandlingen, eftersom många viktiga samhällsfunktioner finns i området.

I över 100 år har järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadens centrala delar. År 2004 stod det klart att den tiden var över. Då presenterade gruvföretaget LKAB en prognos för hur sprickbildningen kommer att nå in i det som nu är gamla centrum. Det blev startskottet för stadsomvandlingen. Gruvbrytningen är basen i Kirunas näringsliv och därför är Kiruna kommun beredd att flytta delar av staden.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark